Nuh, “Haydi gemiye binin! Yüzerken de dururken de Allah’ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir.” dedi. (Hûd, 11/41)

Hz. Nuh’un (as) kavminden çok az kişi iman etmişti. İman etmeyenler ise onu tehdit ediyor, va’dettiği azabı bir an önce getirmesi için ona meydan okuyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah (cc), Hz. Nuh’a (as) bir gemi yapmasını ve iman edenleri gemiye bindirmesini emretti. Gemiye binmeyenlerin ise tufanda helak olacaklarını vahyetti. Bu ayet, Nuh’un (as), iman edenlere gemiye binerlerken de gemi giderken de Allah’ı (cc) anmalarını emrettiğini haber vermektedir. Aynı zamanda bu ayet, yolculuğa çıkarken veya bir araca binerken okunan dualardan biridir.

Her işin başında Allah (cc) adını anmak hayır ve berekete vesiledir. İnkârcıların yaptıkları yanlarına kâr kalmaz.

Bismillah: “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla” anlamına gelen “Bismillahirrahmânirrahîm” cümlesinin kısaltılmışı.

Editör: Mehmet Çalışkan