Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar? (Enbiya, 21/34)

Müşrikler, Hz. Muhammed’in (sas) kendileri gibi yiyen, içen, gezen, konuşan bir insan olması nedeniyle peygamber olamayacağını iddia etmişler, hatta Hz. Peygamber’in (sas) bir felaketle ölüme gitmesini beklemişlerdi. Ayet, Allah’ın (cc) Hz. Muhammed’den (sas) önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadığını neticede peygamberin de öleceğini, ölümlü olmanın peygamberliğe aykırı bir durum olmadığını ayrıca bu iddia sahiplerinin de vakti geldiğinde mutlaka ölümü tadacaklarını vurgulamaktadır.

Peygamber de olsa, insan için ölüm, kaçınılmaz bir sonuçtur. Ebedîlik duygusu ancak ahirete imanla karşılık bulur.

Beşer: İnsan.

Hâlid: Ebedî, sonsuz, ölümsüz.