Eyyâm-ı bîd ne demektir?

Allah Resûlü ashâbına her ay üç gün oruç tutmalarını tavsiye ediyordu. Bazen kamerî ayların on üç, on dört ve on beşinde de oruç tutmalarını istiyordu. Bu günlere dolunayın parlak olmasından dolayı ak günler (eyyâm-ı bîd) denilirdi. 

Her aydan üç gün oruç tutmanın fazileti ile ilgili hadis-i şerifler

  • Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

Dostum bana üç şeyi tavsiye etti: Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekât namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. (Buhârî, Savm, 60; Müslim, Müsâfirîn, 85)

  • Ebu’d-Derdâ’dan (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: "Habibim (dostum) bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekât namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.  (Müslim, Müsâfirîn, 86)"
  •  Abdullah b. Amr b. el-Âs’tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sas) şöyle demiştir: "Her ay üç gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir." (Buhârî, Savm, 59; Müslim, Sıyâm, 193, 197)
  • Muâze el-Adeviyye’den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

–Resûlullah her ay üç gün oruç tutar mıydı, diye Âişe’ye (ra) sordum.

–Evet, dedi.

–Ayın hangi günlerinde oruç tutardı, dedim.

–Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı, dedi.(Müslim, Sıyâm, 194)

  • Ebû Zer’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sas) :"Ayda üç gün oruç tutacaksan, ayın on üçüncü, on dördüncü, on beşinci günlerinde tut, buyurdu.  (Tirmizî, Savm, 54)
  • Katâde b. Milhân’dan (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Resûlullah (sas) , dolunaylı günlerde yani her ayın on üç, on dört, on beşinci günlerinde oruç tutmamızı isterdi.(Ebû Dâvûd, Sıyâm, 68)
  • İbn Abbâs’tan (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Resûlullah (sas) evinde de olsa yolculukta da olsa, dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. (Nesâî, Sıyâm, 70)

Editör: Hüsne Yılmaz