"Allah’ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur, O’nun kıstığını da O’ndan başkası açamaz. Mutlak izzet ve derin hikmet sahibi de O’dur." (Fâtır, 35/2)

Mekke’de nazil olan “Fâtır” sûresinde genel olarak, Allah’ın (cc) varlığına ve birliğine işaret eden kâinat olayları, öldükten sonra dirilme, Allah’ın (cc) nimetleri ve müminle kâfir arasındaki fark gibi konular anlatılır. Sûre, âlemlerin yaratıcısı, sonsuz kudret sahibi Allah’a (cc) hamd ile başladıktan sonra, Allah’ın (cc) kudretinin kula dönük tarafını anlatmaktadır. Hayır ve nimet kapılarının anahtarının sadece Allah’ın (cc) elinde olduğu vurgulanır.

Rabbimizin verdiğini engelleyebilecek; engellediğini de elde edebilecek hiç kimse yoktur. İnsan, her şeyini Rabbinin ihsan ve lütfuna borçludur.

Fâtır: Eşsiz özellikte yaratan, vücuda getiren.
Mursil: Gönderen, salıveren, açan.
el-Hakîm: Bütün işleri hikmetli olan, Allah (cc).