Pendik Aydos mevkii Çamlık Mahallesinde yapımına başlanan "Haseki Uluslararası Diyanet Akademisi" projesi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerine tanıtıldı.

pendik-uluslararası-akademi-33

İslam Dünyası için önemli bir projeyi başlattıklarını belirten İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Muhammet Emin Kılıç, şunları kaydetti:

"İstanbul Haseki Dini Yüksek  İhtisas  Merkezi,  Diyanet  İşleri  Başkanlığımızda  idare  ve  irşat hizmetlerinde görev alan personelin İslami ilimlerde müktesebatını geliştirmek maksadıyla 20 Ocak1976'dan itibaren kesintisiz olarak eğitim hizmetine devam eden ilk ihtisas merkezidir. Yüksek ihtisas eğitimi alarak mezun olan pek çok kursiyerimiz Başkanlığımızda ve diğer ilgili alanlarda önemli hizmetler üstlenmektedir.  İhtisas merkezimizde yüksek  ihtisas  eğitimi  ve  kıraat  alanlarının  yanı  sıra  Diyanet Akademisi'nin açılmasıyla birlikte görevlerine yeni başlayacak olan aday din görevlilerine yönelik mesleki eğitim  kursları  da  açılmıştır.  Ayrıca merkezimizde Başkanlığımız  koordinesinde  gerek  İslam Dünyasından gerek Avrupa ülkelerinden yurt dışından gelen kursiyerlere de eğitim verilmekledir. İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi, mekanın yetersiz olması nedeniyle 2002 yılında İstanbul Fatih İlçesi'nden Pendik İlçesi'ne taşınmıştır. Pendik İlçesi'ndeki mevcut binamız 1980'li yıllarda inşa edilmiş olan eski Kız İmam Hatip Lisesi binasıdır.

Malumları olduğu üzere Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi, ülkemiz ve Başkanlığımız adına uluslararası bir prestije ve saygınlığa sahip olup bir anlamda Başkanlığımızın vitrin kurumlarındandır. Nitekim İhtisas Merkezimiz sık sık uluslararası heyetler tarafından ziyaret edilmekte ve bu kapsamda 'Yüksek Din Eğitimi Tecrübesi' modeli olarak görülmektedir. Ülkemizin İslam Dünyası ve dünya ülkeleri arasında yükselen konumu ve vizyonuna bağlı olarak yeni kurulan Diyanet Akademisi Başkanlığımızın da bu yönde önemli hedefleri bulunmaktadır. Diyanet Akademisi  Başkanlığı'nın  söz  konusu  vizyon  ve  hedefleri  dikkate  alındığında merkezimizin mevcut fiziki imkânlarının bu vizyon ve hedefleri karşılayamayacak durumdadır. Bu itibarla, yeni bina ve yer temini için Başkanlığımızın öncülüğünde mahallinde gerekli çalışmalar başlatılmış; Pendik İlçemize bağlı Şeyhli Mahallesi'nde bulunan ve hazineye ait olup Diyanet İşleri Başkanlığımıza tahsisli 7299 ada 1 parselde yer alan 65.901,91 metrekare alana yeni bir tesis inşa sürecinin mahalli imkânlar ile gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu amaçla yapım işini yürütmek üzere "Pendik Haseki Sağlık Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı" na Başkanlığımızca yetki verilmiştir.

Bu kapsamda, Pendik Belediyemizin destekleriyle mezkûr yere inşa edilmesi düşünülen tesislere ilişkin projelerin yaptırıldığını, ruhsat işlemlerinin tamamlandığını hafriyat çalışmalarının başlatılarak sürecin devam ettiğini ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca siz değerli STK temsilcilerinin de bu projeye destek vermelerini istiyorum."

pendik-uluslararası-akademi-44

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise projeye destek vererek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

pendik-uluslararası-akademi-11

STK temsilcileri ise projenin önemi üzerinde söz alarak bir an önce bitirilmesi ve Uluslararası Akademinin faaliyete geçmesinin bir zaruret olduğunu belirttiler.

Editör: Ömer Ceylan