Göz Orucu

Bu Ramazan gözünle de oruç tutmak istiyorsan:

 • Gözünü haramdan sakın, (Bk. Nûr, 24/30)
 • Dünya hayatının çekiciliğine aldanıp gözlerini Haktan ayırma,(Bk. Kehf 18/28)
 • Yeryüzüne ibret nazarıyla bak, (Bk.Hac, 22/46)
 • Sana verilen nimetleri gör ve şükret, (Bk. Mü’minûn, 23/78)
 • Haince bakışlardan sakın, (Bk. Mü’min, 40/19)
 • Gözünü çevir göğe bak, bir kusur ya da çatlak görmüyorsan,(Bk. Mülk 67/3)
 • Sinende ki gönül gözünü perdeleyip kör kılma,(Bk. Kehf, 18/101)
 • Vicdanlı kalbin gereği yaşarabilen göze sahip ol, (Bk. Tevbe, 9/92)

Dil Orucu

Bu Ramazan dilinle de oruç tutmak istiyorsan:

 • İnsanlara güzel ve yumuşak söz söyle (Bk. Bakara, 2/83)
 • Sözünde dur  (Bk. Bakara, 2/177)
 • Dilini yalandan sakın (Bk. Hac, 22/30)
 • İnsanları dile düşürme (Bk. Hicr, 15/68)
 • İftira atma (Bk. Nûr, 24/15)
 • Yemini diline pelesenk yapma (Bk. Bakara, 2/225)
 • Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyleri söyleme (Bk. Nûr, 24/15)
 • Birilerinin gıybetini yapma (Bk. Bk. Hucurât, 49/12)
 • Kalbinde olmayan şeyi varmış gibi dillendirme (Bk. Fetih, 48/11)
 • İnsanları eleştirirken incitici dil kullanma (Ahzâb, 33/19)
 • Allah’ın sözlerini kelime oyunlarıyla çarpıtma (Bk. Âl-i İmrân, 3/78)

Kulak Orucu

Bu Ramazan kulağınla da oruç tutmak istiyorsan:

 • Kur’an okunduğunda sükûnetle dinle (Bk. Arâf, 7/204)
 • Nefsine zor gelse de lehine olan çağrılara kulak tıkama (Bk. Nûh, 71/7)
 • Hakikati duymazdan gelme (Bk. Lokman, 31/7)
 • Hak söz sana geldiğinde işit ve itaat et (Bk. Nisâ, 4/46)
 • Hiçbir yalana kulak verme (Bk. Mâide, 5/41)
 • Kulak hırsızlığından sakın (Bk. Hicr, 15/18)
 • Şeytanın vesveselerine kulak verme (Bk. Şuarâ, 26/223)
 • Görünüşleri hoşuna gitse de konuşmaları boş olanları dinleme (Bk. Münâfikûn, 63/4)
 • Kesin bilgi sahibi olmadığın şeyler ardına düşme (Bk. İsrâ, 17/36)

El Orucu

Bu Ramazan elinle de oruç tutmak istiyorsan:

 • Yetim malına el uzatma (Bk. Nisâ, 4/10)
 • Allah’ın ipine sımsıkı tutun (Bk. Ali İmrân, 3/103)
 • El açıp yalvarmaya layık olandan başkasına el açma (Bk. Ra’d, 13/14)
 • Rızkının genişliğine göre eli açık davran (Bk. Talâk, 65/7) 
 • Münafıklar gibi eli sıkılardan olma (Bk. Tevbe, 9/67)
 • Elinden gidenlere üzülme (Bk, Hadîd, 57/23)
 • Hakka karşı elini ısıracak kadar öfke sahibi olma (Bk. İbrâhîm, 14/9)
 • İslam’a uymayan tüm işlerden elini çek (Bk. Nisâ, 4/77)
 • Rüşveti veren ya da alan el olma (Bk. Bakara, 2/188)
 • Ölçü ve tartıda elini adalet üzere tut (Bk.Hûd, 11/85)

Ayak Orucu

Bu Ramazan ayağınla da oruç tutmak istersen:

 • Gecenin bir bölümünde ayakta ol (Bk. Âl-i İmrân, 3/113)
 • Ayakta iken de Allah’ı zikret (Bk. Âl-i İmrân, 3/191)
 • Daima istikamet üzere yürü (Bk. Fâtiha, 1/6)
 • Yeryüzünde böbürlenerek yürüme (Bk. Lokmân, 31/18)
 • Şeytanın adımlarını takip etme (Bk. Bakara,  2/168)
 • Gizli kalması gereken şeyleri aşikar etmek için ayaklarını yere vurma (Bk. Nûr, 24/31)
 • Zorluk zamanlarında ayaklarını sabit kıl (Bk. Bakara, 2/250)

Editör: Hüsne Yılmaz