Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımızca, Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 2023 Yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, 04 Eylül 2023 tarihinde başlayarak, başvuru durumuna göre sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde devam edecektir."

1.       Hafızlık Tespit Sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.

2.       Hafızlık Tespit Sınavına katılacak adayların müracaatları il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden 3. Maddede belirtilen tarihlerde alınacaktır.

Sıra No      SINAVIN YAPILACAĞI İLLER          SINAV MERKEZLERİ

1.                  Ankara                                                İl Müftülüğü

2.                 Adana                                                  İl Müftülüğü

3.                 Bursa                                                   İl Müftülüğü

4.                 Denizli                                                 İl Müftülüğü

5.                 Diyarbakır                                          İl Müftülüğü

6.                 Erzurum                                             İl Müftülüğü

7.                  Gaziantep                                          İl Müftülüğü

8.                  İstanbul                                             İl Müftülüğü

9.                   İstanbul (Ümraniye)                      İlçe Müftülüğü

10.                 Kayseri                                              İl Müftülüğü

11.                 Kocaeli                                               İl Müftülüğü

12.                 Konya                                                İl Müftülüğü

13.                 Manisa                                              İl Müftülüğü

14.                 Rize                                                   İl Müftülüğü

15.                 Samsun                                           İl Müftülüğü

16.                 Şanlıurfa                                         İl Müftülüğü

17.                  Trabzon                                           İl Müftülüğü

18.                  Van                                                 İl Müftülüğü

1.       Sınav Takvimi:

Hafızlık Tespit Sınavı Müracaat Tarihleri                                   : 31 Temmuz-11 Ağustos 2023

Müracaatı Kaçıranlar İçin Geç Müracaat Tarihi                   :  15 Ağustos 2023

Hafızlık Tespit Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanma Tarihi   : 28 Ağustos 2023

Sınavın Gerçekleştirileceği Tarihler                                            : 4-15 Eylül 2023

Sınav Sonuçlarının İlan Edileceği Tarih                                      : 20 Eylül 2023

2.       Hafızlık Tespit Sınavına Kur’an Kursundan Müracaat Edecek Öğrenciler;

a)      Kur’an kursuna kayıtlı öğrencilerin Hafızlık Tespit Sınavı müracaatları kurs yöneticisi tarafından yapılacaktır.

b)      Hafızlık Ezber Takip Sisteminde (HETS) “Hafızlık Bitirme Tarihi” olmayan öğrenciler sınava gönderilemeyecektir.

c)       Sınava müracaat eden adayların Hafızlık Takip Komisyonunca ön değerlendirmesi yapıldıktan sonra 31 Temmuz-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında söz konusu kişilerin müracaatları ilgili komisyonca  onaylanmalı veya reddedilmelidir.

 3.       Hafızlık Tespit Sınavına Dışarıdan Müracaat Edecekler;

a)      Müracaatı alınan adayın başvurusu Hafızlık Takip Komisyonu onayına gönderilecektir.

b)      Müracaat tarihleri süresince Hafızlık Takip Komisyonları müftülüklerde hazır bulundurulacaktır.

c)       Hafızlık Takip Komisyonu sınav başvurusu onaya gönderilmiş adayı ön elemeye tabi tutar, adayın sınava girmesini uygun görürse müracaatını onaylar, uygun görmezse reddeder. 

d)      Hafızlık Takip Komisyonu tarafından başvurusu reddedilen kişiler sınava katılamayacaktır.

e)      Hafızlık Tespit Sınavına Cezaevinden Müracaat Edecek Adayın;

l  Sınav başvurusu belirtilen tarihler arasında Cezaevi Vaizleri/Koordinatörler aracılığıyla il/ilçe müftülükleri tarafından yapılacaktır.

l  Sınava katılabilmesi için bulunduğu Cezaevi Müdürlüğünün uygun görüş yazısı ile Ek-1 formun en geç 17 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuruyu gerçekleştiren müftülük tarafından  Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne üst yazıyla ulaştırılması gerekmektedir.

4.       Sınav başvuru işlemlerinin duyuruda belirtildiği şekilde hatasız, eksiksiz yapılmasından; Kur'an kursundan sınava müracaat eden öğrenciler için kurs yöneticisi, dışarıdan sınava müracaat edenlerin ise kendileri sorumludur.

5.       Hafızlık eğitimini Kur’an kursunda tamamlayan öğrencilerin Hafızlık İcazetnamelerinde yer alacak öğretici ismi, sınava başvuru aşamasında Kur’an kursu yöneticisi tarafından seçilecektir. Hafızlık İcazetnamesi basıldıktan sonra icazetname üzerindeki öğretici isminde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, farklı bir sebeple dahi olsa yeniden icazetname basım işlemi yapılmayacaktır.

6.       Sınava girmek isteyen adaylar sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebileceklerdir.

7.       Müracaat esnasında adaylar; T.C. Kimlik Kartı/Geçici Kimlik Belgesi (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin)  ile birer adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde ilgili personele bildirecektir.

8.       Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9.       Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olanların icazetnameleri, sistem üzerinden basıldığından sınava katılacaklarla ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kur’an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, “Dışarıdan” şeklinde hazırlanamayacağı gibi “Dışarıdan” olarak sınav kaydı gerçekleştirilenlerin belgeleri de “Kur’an Kursundan” şeklinde hazırlanmayacaktır. Bu nedenle müracaatları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz davranması gerekmektedir.

10.   Sınav müracaatı alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail vb.) sisteme doğru olarak girilmesine, sınava gireceklerin mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve yüklenen fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiş yüz kısmının tam olarak görülmesine dikkat edilmelidir.

11.   Sınava başvuru yapanların kayıt işlemleri bittikten sonra ilgili müftülükçe söz konusu adaya mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir.

12.   Adaylar sınava gelirken yanlarında “Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi” ile; T.C. Kimlik Kartı/Geçici Kimlik Belgesini (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin) bulundurmaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Kartı /Geçici Kimlik Belgesi bulunmayan adaylar süresi geçerli pasaport veya ehliyet gibi belgelerden bir tanesi ile sınava katılabileceklerdir. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

13.   Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı” sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

14.   Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak, 70 puan ve üzeri alan aday başarılı sayılacaktır.

15.   Başkanlığımızın internet sitesinden sınava dair yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

16.   Sınavda başarılı olarak İcazetname almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık İcazetnameleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların “Hafızlık İcazetnameleri” ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

17.   Bu duyurunun bir nüshasının Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden adaylara bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.

İLETİŞİM:

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı. No:147/F 06800

Çankaya/ANKARA Tel : 0312 295 99 88

 İlgililere duyurulur.                        

                                                                                                             EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Editör: Ammar Esenkal