De ki: “Siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere (Hakk’ın kelâmı) okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. (İsrâ, 17/107)

Yüce Allah (cc), insanı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak yolu göstermek üzere birçok peygamber göndermiştir. Peygamberlerin görevi insanlara Allah’ın (cc) buyruklarını tebliğ etmektir. Ne var ki insanların bir kısmı Yüce Allah’ın (cc) gönderdiği bu esaslara inanmaktan bazen bilgisizliklerinden bazen de inatlarından kaçınmışlardır. Buna mukabil akıl, bilgi, irfan ve tefekkür sahibi kimseler bu daveti duyduklarında onun ilahî bir çağrı olduğunu anlamış ve iman etmişlerdir. Bu ayet, secde ayetlerindendir.

Herkesin inanç özgürlüğü vardır. Müminlerin görevi İslam dinini münasip bir dil ve uygun bir metotla bütün insanlara iletmektir. İslam dini fıtrata uygundur. İnsan inat etmedikçe her fıtrat onu kabul etmeye hazırdır.

Âminû: İman edin!

Editör: Mehmet Çalışkan