Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. (Müminûn, 23/21)

Cenâb-ı Hak (cc), insanlara yağmur, bitkiler, evcil hayvanlar gibi sayısız nimetleri bahşetmiştir. İnsanlar, evcil hayvanların süt ve etlerinden beslenmek; binek olarak kullanmak gibi farklı şekillerde onlardan faydalanırlar. Ancak tüm bu nimetlerin insanların hizmetine sunulması, Allah’ın (cc) planlı bir yaratmasıyla gerçekleşmiştir.

İnsan içtiği bir bardak sütün dahi Allah Teâla’nın (cc) büyük bir nimeti olduğunu bilmelidir. Kâinatta var olan bütün varlıklar Allah Teâla’nın (cc) varlığının delilidir.

En’âm: Hayvanlar; deve, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanların genel adı.