Onlara dünya hayatının örneğini de ver: O gökten indirdiğimiz bir su gibidir; yerdeki (onu emen) bitkiyle karışmış, sonra (zamanı gelince) bitki rüzgârın savurduğu çerçöp hâline gelmiştir. Allah, her şeyi yapabilecek güçtedir. (Kehf, 18/45)

Mekkeli bazı zenginler mallarının ve çocuklarının çokluğuyla övünüyor, İslam dinine girmeye tenezzül etmiyor ve hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu iddia ediyorlardı. Bu ayette Yüce Allah (cc), dünya hayatını ve onun süsünü suya benzetmiştir. Bitkilere hayat veren su, nasıl bir müddet sonra çekiliyor ve akabinde yemyeşil bitki örtüsü kuruyup toz toprağa karışıyorsa Allah’ın (cc) takdir ettiği zaman geldiğinde dünya hayatı da tümüyle sona erecektir. Bir başka ifadeyle dünya hayatı fanidir. Fani olan sona erecektir. Kalıcı olan ise imanımız ve ameli sâlihimizdir.

İçinde devamlı kalacağımızı zannederek, ne kadar bağlansak da dünya hayatı fanidir/geçicidir. Dünya hayatı ahiretteki konumumuzu belirleyecek olan imtihan yerinden ibarettir.

Fânî: Ölümlü, geçici.

Editör: Mehmet Çalışkan