Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Nûr, 24/30-31)

Burada Müslüman erkeklere ve kadınlara iffetli olmaları emredilirken öncelikle gözlerini harama ve günah olan şeylere bakmaktan muhafaza etmeleri söylenir. Çünkü bakışlar, daha büyük bir günah olan zinaya götürebilir. Bundan sonra erkek ve kadınların ırzlarını korumaları ve böylece temiz kalmaları öğütlenir. Bu ayetin devamında da hanımların bedenlerini teşhir etmemeleri, başörtülerini yakalarının üzerinden bağlayarak tesettüre riayet etmeleri emredilir.

Mümine yakışan iffetli olmaktır. İffetli mümin gözünü haramdan sakınır. Kadın ve erkekler, bedenlerinin avret sayılan yerlerini yabancılara göstermekten sakınırlar.

Basar [çoğul: ebsâr]: Bakış, görme, görüş.

Mü’minât: Mümin kadınlar.

Habîr: Allah’ın isimlerinden biri olup O’nun her şeyden haberdar olduğu anlamına gelir.