Emirü'l Mü'minin Sultan 2. Abdülhamid'in hayatı

Doğumu: 21 Eylül 1842 İstanbul
Vefatı: 10 Şubat 1918 İstanbul

 • Babası Abdülmecid, annesi Tirimüjgan Kadınefendi'dir.
 • Farklı alanlarda eğitim görerek donanımlı bir kişiliğe sahip oldu.
 • Fevkalâde zekâya ve hafızaya sahipti.
 • Şehzadeliği sırasında farklı iş dallarıyla ilgilendi ve yurt dışı seyahatleri gerçekleştirdi.
 • 1876 yılında, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi oldu
 • 33 yıllık saltanatı "Hamidiye Dönemi" adını aldı.

 • Dünyadaki siyasi gelişmeleri yakından takibe alarak başarılı bir dış politikaya sahip oldu.
 • Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kānûn-ı Esâsî ilân edildi.
 • Bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü korumayı hayati görev saydı. 
 • Saltanatı süresince idareli, sade bir hayat yaşadı.
 • "Tahrîr-i Nüfûs" teşkilatını kurarak mal varlıklarının tespitini yaptı.

Halifelik sıfatını en çok kullanan Osmanlı padişahı oldu.

 • Müslümanlar arasında birliği sağlamak amacıyla "Panislâmizm" politikasını uyguladı.
 • Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin hizmetini yerine getirmesinden dolayı "Hâdimü'l Haremeyn" ünvanını aldı.
 • Devlete "mutlak hâkimiyet" sağlayan son padişah oldu.

2. Abdülhamid’in kabri nerededir?

10 Şubat 1918 Pazar günü hayata gözlerini yuman Abdülhamid’in cenazesi Topkapı Sarayı’na nakledilerek teçhiz ve tekfini orada yapıldı. Sultan Reşad’ın iradesiyle, ölümünün ertesi günü padişahlara mahsus muazzam bir törenle Divanyolu’ndaki II. Mahmud Türbesi’ne defnedildi.

Editör: Hüsne Yılmaz