İman edip iyi işler yapanları ise Allah altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. (Hac, 22/23)

İnsanı yoktan yaratan ve doğru yolu gösteren Allah (cc), ona hür iradesiyle seçim yapma imkânı tanımıştır. Bu seçim, Allah’a (cc) itaat yönünde olduğu gibi isyan yönünde de olabilmektedir. Tercihini isyandan tarafa kullanan kişi, bunun karşılığını; itaatten yana kullanan da mükâfatını görecektir. İşte bu ayette Allah’ın (cc) hoşnutluğuna uygun davranışlarda bulunanların, hem bu dünyada nimetlere kavuşacakları hem de ahirette en itibarlı mevkilere yerleşecekleri bildirilmektedir.

İnsan dünyadaki tercihlerinin sonuçlarını görecektir. İnsanın itaate yönelmesi onun hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ermesini sağlar.

Cennet: Müminlerin ölümden veya kıyametin kopmasından sonra sonsuz mutluluk içinde yaşayacakları yer.

Enhâr: Nehirler, ırmaklar.