Ey iman edenler! Allah’a (cc) karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. (Tevbe, 9/119)

Bir önceki ayette Tebük gazvesine katılmayan üç sahabînin yani Ka’b b. Malik (ra), Hilal b. Ümeyye (ra) ve Mürâre b. Rebi’a’nın (ra) tövbelerinin kabul edildiği müjdelenmişti. Bu ayette ise tüm müminlere yönelik iki emre yer verilmiştir. Bunlar; Allah’a (cc) karşı gelmekten sakınmak yani takvâ sahibi olmak ve her daim doğru ve sâlih insanlarla beraber olmaktır. Ayette emredilen beraberlik, hem “doğru insanların” yanında olmak, hem de onları örnek almak, onlar gibi yaşamaktır. Doğrularla beraber olan, kendisi de doğru olur.

“İnsana sadâkat yakışır, görse de ikrah

Yardımcısıdır doğruların Hz. Allah” (Ziya Paşa)

İslam, dost ve arkadaşların seçiminde dikkatli olmayı emreder.

Sâdık: Özü sözü bir olan, doğru ve dürüst kimse.

Editör: Mehmet Çalışkan