Diyanet Bilgisayar Hatlı Kur'an-ı Kerim

MÜDDESSİR SURESİ OKU

575 Diyanet Bilgisayar Hatlı Kur'an I Kerim 29. Cüz Müddessir Suresi 575. Sayfa Oku