Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. O’nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda O kendi kendine yeterlidir. (Furkân, 25/58)

Ayette, Hz. Peygamber’in (sas) şahsında, bütün inananların hep diri ve ölümsüz olan Allah Teâla’ya (cc) tevekkül etmeleri, güvenmeleri emredilmektedir. Tevekkül ise insanın elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra, sonucu Allah Teâla’dan (cc) beklemesidir. Çünkü gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı aydınlık sebebi yapan, gece ile gündüzü peş peşe getiren O’dur. Bütün bu nimetler için Allah Teâla’ya (cc) hamd ederek O’nu sürekli tesbih etmek gerekir. Zira O, kullarının işlediği bütün günahlardan haberdardır.

Her koşulda Allah’a (cc) tevekkül etmeliyiz, daima onu tesbih edip anmalıyız. Allah (cc), kulların işlemiş olduğu günahlardan habersiz değildir. Allah (cc), hiçbir bilgi vasıtasına ihtiyaç duymadan bilir.

Tevekkül: Her türlü sebebe başvurduktan sonra Allah’a güvenme, kadere razı olup hayırlı sonucu Allah’tan bekleme.

Zenb [çoğul: zünûb]: Günah, suç.

Editör: Mehmet Çalışkan