İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır. (Hûd, 11/23)

Önceki ayetlerde Allah’a (cc) iftira eden, Kur’an’a saldırarak onun mesajının yayılmasına engel olan, İslam’ı yanlış bir dinmiş gibi yansıtmaya çalışan, ahireti inkâr eden bedbahtların öteki dünyadaki hâllerinden bahsedilmişti. Bu ayette ise iman edip sâlih amellerle ömrünü süsleyen ve Allah’a (cc) gönülden bağlı olan müminlerin cennete girecekleri müjdelenmiştir. Buna ilaveten bu vasıfları taşıyan müminler, “sonsuza dek cennet halkı olmak” gibi hayale sığmayacak büyük bir nimete nail olacaklardır.

Cennet sadece imanla değil, imanın gerektirdiği şekilde yaşamakla elde edilir. İman amel bütünlüğü Allah’a gönülden bağlanmakla taçlanır.

Sâlih amel: Dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği, sevap olan tüm işler.
Ashâbü’l-Cenne: Cennet ehli, cennetlikler, cennete girecek olanlar.

Editör: Mehmet Çalışkan