Rableri katında selam yurdu (cennet) onlarındır. Allah (cc), yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. (En‘âm, 6/127)

Allah'a (cc) iman edip yaratılış amaçlarına uygun olarak hayat süren Müslümanlar ilahî armağanlarla ödüllendirileceklerdir. Doğru yoldan ayrılmayan, haramlardan sakınan, yararlı davranışları en güzel biçimde yerine getirenler Allah’ın (cc) hoşnutluğunu kazanırlar. Böyle olan müminler dünya hayatında huzurludurlar. İmanın lezzetini tadarlar. Gönülleri Allah’ı (cc) daima anarak ve unutmayarak tatmin olur. Ahirette ise ebedî cennet nimetlerine erişirler. Cennet, Allah’ın (cc) müminler için hazırladığı sonsuzluk yurdudur. Müslümanların gerçek dostu, sığınağı, mevlası Allah’tır.

Müslümana düşen, Kur’an ahlakı ile ahlaklanmak ve müminler için hazırlanan güven ve huzur yurdu cennete talip olmaktır.

Dâru's-Selam: Esenlik yurdu, selam yurdu, barış mekânı, cennet.

Editör: Mehmet Çalışkan