Cemre ne demektir?

Cemre kelimesinin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinmektedir ve ilkbahara doğru önce havada, sonra suda, nihayet toprakta, yedişer gün arayla meydana gelen sıcaklık yükselişidir. Yani cemreler kışın soğuk günlerini geride bıraktığımızın müjdecisidir.

Atalarımız, seneyi kış ve yaz günleri diye ikiye ayırmışlardı. Kış günlerine Kasım, yaz günlerine ise Hızır denirdi. Kasım günleri Miladi 8 Kasımda girer ve 179 gün sürer, Hızır günleri de 6 Mayıs' ta girer ve 186 gün sürer.

Cemrelerin düşüşü de Kasım günlerinde olur. Birinci Cemre Kasımın 105’ inde havaya. İkinci Cemre 112’sinde suya. Üçüncü Cemre 119’unda toprağa düşer.

Halk cemrenin düşüş sırasına göre önce havanın ısındığına sonra su ve yerin ısındığına inanır. Ancak bu coğrafi bilgilerle çatışmaktadır. Çünkü; güneş ışınları önce toprağı ısıtmaktadır. Yerden yansıyan ışınlar havayı ısıtır. Meteoroloji olarak ele alacak olursak ısınma sırası toprak, hava ve su şeklinde gerçekleşmektedir. Cemre düşmesi tecrübelere dayanan bir inanış olsa da bazen cemrenin düştüğü günlerde havalar soğuyabilmektedir. Küresel ısınma ve atmosfer olayları mevsimlerin değişmesine neden olmuştur.  Bu tür olaylar cemrenin geçerliliğini yitirmesine sebep olmuştur. Ancak cemre düşmesi yüzyıllar öncesinden itibaren halk tarafından gözlenilmiş ve tecrübelere dayandırılmış bir olaydır. 

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Cemre ilk 19-20 Şubat'ta havaya, İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düştüğü kabul edilir.

Üçüncü cemrenin ardından ise baharın geldiği kabul edilmektedir.

Editör: Hüsne Yılmaz