“Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat etmeyin.” (Şuarâ, 26/151-152)

Hz. Sâlih (as) da Allah Teâla’nın (cc) emriyle kavmini, imana ve itaate çağıran peygamberlerdendi. O da diğer peygamberler gibi herhangi bir karşılık beklemeden onları hidayete çağırdı. Onlara, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran azgın kişilere değil, Allah Teâla’ya (cc) itaat etmeleri gerektiğini söyledi. Kavmi ise öncekiler gibi onu yalancılıkla suçlayarak bir mucize getirmesini istediler. Hz. Sâlih (as) da mucize olarak onlara bir deve getirdi. Fakat onlar inanmayıp deveyi kestiler ve azaba uğradılar.

Aşırılık ve haddi aşmak, bir şekilde bozgunculuğa yol açar. Allah’a (cc) ve elçilerine inanmayıp haddi aşanlara uyanlar, en sonunda azapla karşılaşacaklardır. Yeryüzünde ifsat edenlerle değil, ıslah edenlerle birlikte olunmalıdır.

Müsrif: Haddi aşan, tutumsuz, israf eden.

Islah: İyileştirme, düzeltme, yola getirme.