(Önce) en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. (Şuarâ, 26/214-215)

Helak edilen her kavme önceden uyarıcı bir peygamber gönderildiğini belirten Cenâb-ı Hak (cc), Hz. Muhammed (sas) ümmetini de şirk koşmamaları için uyarmıştır. Devamında da Hz. Peygamber’in (sas) yakın akrabalarından başlayarak insanları uyarması, bunu yaparken de inananlara, sert katı ve buyurgan bir tavırla değil, tevazu, şefkat ve merhamet ile muamele etmesi emredilmiştir. Buna rağmen inkâr edenler olursa, onlardan uzak olduğunu söylemesi, mutlak izzet ve merhamet sahibi olan Allah Teâla’ya (cc) güvenmesi istenmiştir.

Hakikatleri anlatmaya önce en yakınlardan başlamak daha uygundur. Ayrıca böyle bir davranış kişinin toplumsal güveni kazanmasına katkı sağlar. İnananlara karşı mütevazı ve merhametli olmak Hz. Peygamber’in (sas) sünnetidir. Müminler birbirlerine karşı daha mütevazı olmalıdırlar.

Aşîret: Aynı asıldan gelip birlikte yaşayan topluluk, kabile, boy, oymak.

Cenâh: Kanat, taraf, yan.