Kör oldu gözler! Gazze’ye kör oldu. Doğu Türkistan’a kör oldu. Halep’e, İdlib’e kör oldu! Açlara kör oldu, yoksullara/yoksulluğa kör oldu.

Rabbimiz!

Hani kurtarmıştın Yunus peygamberi karanlıktan. 

Senden izinsiz Ninova’yı terkedip giderken bindiği gemiden denize atılmış; kendisini yutan balığın mide karanlığında yalvarmıştı. (Saffet, 144)

“Lâ ilâhe illa ente subhaneke inni küntü mine’z zalimin: Rabbim senden başka gerçek bir ilah yoktur. Sen yüceler yücesisin. Doğrusu ben vazifemi terketmekle zalimlerden oldum.”(Enbiya, 87) demişti. 

Biz de yalvarıyoruz Yunus aleyhisselâm gibi!

Bizi de kurtar karanlıktan onu kurtardığın gibi!

“Arzu ve isteğini ilah edineni gördün mü?…”(Furkan, 43) buyuruyorsun. 

Azgınlaştı nefislerimiz. Doymaz oldu, yetinmez oldu. 

Hep daha fazlasını istedi. 

Nura; iyilik ve takvaya sırtını döndü karanlıkta kaldı!

Biz de karanlıktayız Rabbim!

Bizi de kurtar, karanlıkta kalan Yunus (as)’ı kurtardığın gibi!

Biz de yakarıyoruz Yunus aleyhisselâm gibi:

LÂ İLÂHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MİNE’Z ZALİMİN

Ninova’yı terketmedik ama gayreti terkettik. 

Zulümle,kötülükle mücadele azmini terkettik. 

Cihadı terkettik!

Halbuki uyarmıştı Peygamber Efendimiz (sav).

“Terkederseniz kötülükle mücadele cehdinizi;terkederseniz cihadı, zillet musallat olur size” buyurmuştu.(Ebu Davut, Buyu’, 56)

Zillet musallat oldu bize. 

Sayımız çok, değerimiz yok!

Gücümüz var kullananımız yok!

Kalabalığız, birliğimiz yok!

Zillet musallat oldu bize. 

Ve terketmeyecek bizi dönünceye kadar dinimize!

Biz de karanlıktayız Rabbimiz. 

Balığın karnında olduğumuz için değil karanlığımız. 

Kibrimiz,hırsımız,hasedimiz,gururumuz,enaniyetimiz karartıyor kalbimizi!

Bizi de kurtar karanlıktan Yunus (as)’ı kurtardığın gibi!

Kalbimizi kurtar Rabbimiz!

Biz de tesbih ediyoruz Yunus peygamber gibi. 

Bağışla bizi Rabbimiz!

Yunus (as)’ı balığın karnından kurtardığın gibi.

Ninova halkının tövbelerini kabul edip bir fırsat daha verdiğin gibi. 

Bizim de tövbelerimizi kabul eyle!

Bize de bir fırsat daha ver!

Gazze, gözlerimizin yaş akıttığı son İslam yurdu olsun!

Doğu Türkistan, ümidimizin baharı olsun!

Tüm mazlumlar Ramazan’a huzurla girsin!

Bizi de kurtar Rabbimiz Yunus aleyhisselâmı kurtardığın gibi!