Vâiz ve reîsülkurrâ olan Gönenli Mehmet Efendi'nin hayatı

Doğumu: Gönen - 1903
Vefatı: İstanbul - 2 Ocak 1991

Aslen Kırımlı bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak Gönen’de doğdu. 
Babası Osman Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. 
İlk öğrenimini ve hıfzını tamamladıktan sonra 1920’li yıllarda İstanbul’a gitti. 
1925’te Serezli Ahmed Şükrü Efendi’den kıraat ilmi alanında icâzet aldı. Bu arada Medresetü’l-irşâd’a kaydoldu. 
Medreselerin kapatılması üzerine (1924) yeni açılan İmam-Hatip Mektebi’nin son sınıfına kabul edildi; 1927 yılında bu okuldan mezun oldu. 
Soyadı kanunu çıktıktan sonra ‘‘Öğütçü’’ soyadını aldı. 
1930’da ilk görevine Gönen Merkez Camii imam-hatibi olarak başladı.
İstanbul’da farklı camilerde görev yapmakla birlikte en uzun görevi Sultan Ahmed Camii imamlığı oldu. (1954-1982)
Bu sırada Üsküdarlı Ali Efendi’nin vefatıyla (1976) boşalan reîsülkurrâlığı da üstlendi.
İstanbul’a gelen birçok fakir öğrencinin ihtiyaçlarını halktan topladığı yardımlarla karşıladı. 
1940-1980 yılları arasında binlerce talebe yetiştirdi. 
7 Temmuz 1982’de Sultan Ahmed Camii imamlığından emekli olduktan sonra da hizmetlerine devam etti.
Fatih Camii’nde çok kalabalık bir cemaatin iştirakiyle, kendisinden sonra reîsülkurrâlık görevini devralan Abdurrahman Gürses tarafından kıldırıldı.
Cenazesi Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi. 
Vefatından sonra hizmetlerini devam ettirmek üzere Gönen’de 1994’te kendi adına bir cami inşa edildi.