“Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız O’na dayandım ve yalnız O’na döneceğim.” (Hûd, 11/88)

Ayette, Hz. Şuayb’ın (as), davetine uymayanlara söylediği bir söz aktarılmaktadır. Böylece, peygamberlerin insanları hidayete erdirmelerinin kendilerinden kaynaklanan bir kabiliyet olmadığı, gayret ettikten sonra başarının sadece Allah’ın inayetiyle mümkün olduğu, Hz. Şuayb’ın (as) dilinden ifade edilmiştir. Ayrıca, müşriklerin Müslüman olması için kendisini helak edercesine yoran Peygamberimize (sas) de bir mesaj verilmiş, Allah’ın (cc) yardımı ve izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceği bildirilmiştir. Peygamberlerin (sas) görevi sadece vahyi tebliğ etmektir. Hidayete erdirmek Allah’ın (cc) elindedir.

Gayret bizden başarı ise Allah’tandır. Dinimiz uğrunda elimizden gelen gayreti göstermekle mükellefiz.

Tevfik: Hayırlı işlerde Allah’ın kişiyi başarılı kılması.
Islah: Düzeltmek, daha iyi hâle getirmek. İfsadın zıddı.

Editör: Mehmet Çalışkan