Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre;

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği; 1 Mart 31 Mart tarihleri arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi, vaiz, şube müdürü, murakıp, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, öğretmen ve şef ünvanlarında görev yapan personelin görev veya yer değiştirme talepleri değerlendirildi.

Başkanlığımızca yer değişikliği uygun görülüp ataması gerçekleştirilenler, DİBBYS programındaki (https://dibbys.diyanet.gov.tr) “Bana Özel” menüsü altında yer alan “Atama Nakil Sonucumu Göster” bölümünden sonuçlarını öğrenebilecek.

2024 yılı atama ve nakil talepleri sonucu yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar, en geç 19.07.2024 tarihi itibarıyla ayrılışlarını yapacak. Aksi takdirde ilgili personelin bağlı bulunduğu birimlerce / müftülüklerce tutanak tutularak ayrılış işlemleri gerçekleştirilecek ve ilgili belge, yapılacak olan işleme esas olmak ve dosyasına işlenmek üzere Başkanlığımıza gönderilecek.

Eski görev yeriyle ilişiği kesilen personelin yeni görev yerine başlaması ile ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62 ve 63 üncü maddelerindeki kanuni süreler dikkate alınacak. Atama ve nakil talebinde bulunup hakkında yeni bir atama işlemi gerçekleştirilemeyen personele elektronik ortamda yer alan cevap dışında ayrıca yazılı bir cevap verilmeyecek.

Not: a) 1-31 Mart 2024 Yılı Atama ve Nakil döneminde yayımlanan duyuruda da belirtildiği üzere cezaevi vaizi olarak nakil talebinde bulunanlardan talepleri kabul edilenlerin 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu sonucuna göre işlem tesis edileceğinden atama süreçleri devam etmektedir.

b) Personel hareketleri onayının gereğinde yapılacak açıklama bölümünde atama onayının geçerlilik tarihi bulunan vaizlerin ayrılış işlemlerini bu tarihten önce kesinlikle yapmamaları, söz konusu tarihten itibaren bir hafta içinde mevcut görev yerlerinden ayrılış yapmaları gerekmektedir.