“Yavrucuğum” dedi, “Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm; düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin?” Dedi ki: “Babacığım! Sana buyurulanı yap; inşaallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın.” (Sâffât, 37/102)

Hz. İbrahim (as), Allah Teâla’dan (cc) iyi huylu bir evlat isteyince Allah (cc) da ona itaatkâr bir evlat nasip etmişti. İsmail 8-10 yaşına geldiğinde Hz. İbrahim (as), rüyasında oğlunu kurban ettiğini gördü. Hz. İbrahim (as), bunun rüya şeklinde bir vahiy yani Allah’ın (cc) emri olduğunu anladı ve oğlunu kurban etmeye karar verdi. İsmail (as), büyük bir sabır ve teslimiyet örneği göstererek Allah’ın (cc) bu emrine boyun eğdi. Allah (cc) da onların bu teslimiyetlerine karşılık olarak Hz. İsmail’in (as) yerine iri bir kurbanlık gönderdi ve bu kurbanı kestiler. Kurban ibadetinin özündeki Yüce Allah’a (cc) teslimiyet olgusunu temsil eden bu olay, Allah’ın (cc) emri karşısında Hz. İbrahim’in (as) sadakatini, Hz. İsmail’in (as) de teslimiyetini bize anlatmaktadır. İşte kurban ibadeti böyle bir teslimiyetin ifadesi olarak yerine getirilmektedir.

Yüce Allah’ın (cc) takdirine teslim olan kul için büyük kazançlar ve müjdeler vardır.

Menâm: Uyku.