Ve de ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Ey Rabbim.” (Müminûn, 23/97-98)

“Şeytanların vesveseleri”; yeme içme, cinsel istek ve benzeri ihtiyaçları haram yoldan karşılama şeklindeki her türlü günahı içermektedir. Ayetteki emir, Hz. Peygamber’in (sas) bu tür heveslere kapılması düşünülemeyeceği için, onun şahsında bütün ümmetine yöneltilmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber’in (sas) de bu tür sözlerle dua etmesi onun hem kulluk, hem de ümmetine örneklik görevidir. Ona uyup iyi işler yapanların ahirette mizanları ağır gelecek ve onlar kurtuluşa ereceklerdir. Ona uymayanlar ise hüsrana uğrayacaklardır.

İnananlar şeytana ve vesveselerine karşı Allah Teâla’ya (cc) sığınmalı ve ondan yardım istemelidir. Peygamberimize (sas) verilmiş emirler, aksine bir kayıt bulunmadıkça, bütün müminleri kapsamaktadır.

Hemezât: Karalamalar, gıybetler, gizli kışkırtmalar, şeytanın vesveseleri.