De ki: “En üstün delil yalnızca Allah’ındır. O (cc), dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi.” (En‘âm, 6/149)

Allah (cc), insanlara akıl ve irade yeteneği vermiştir. İnsanlar özgür irade ve istekleriyle iman edip etmemek bakımından sınanırlar. Yüce Allah (cc), iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere elçi ve kitap göndermiştir. Başka pek çok açık delil vardır. Allah’ın (cc) varlık ve gücüne; peygamber, Kur’an, insanın kendi yaratılışı ve evrendeki varlıklar birer delildir. Allah (cc) mutlak güç sahibidir. Eğer O (cc) istese bütün insanlar iman eder ve hidayet bulur. Ancak Allah (cc) insanları, imanı veya inkârı tercih noktasında serbest bırakmıştır.

Allah’ın (cc) ayetleri ve gösterdiği deliller iman etmek için yeterli olup bunları anlamaya çalışmak gerekir. Asıl olan, zor altında kalmadan yani gönüllü olarak inanmaktır.

Hüccet: Delil, ispat vasıtası, kanıt.

Editör: Mehmet Çalışkan