Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır, gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. (Tevbe, 9/88)

Önceki ayetlerde münafıkların, dünyevî rahatlığa düşkünlüklerinden, dinin emrettiği bedenî ve malî fedakârlıklara hem ilgisiz hem de karşı duruşlarından ve bu sebeple de ahirette uğrayacakları şiddetli azaptan haber verilmişti. Burada ise Hz. Peygamber (sas) ve onunla birlikte hareket eden müminlerin, Allah’ın (cc) rızası uğrunda hem mallarıyla hem de canlarıyla mücadele etmelerinden bahsedilmektedir. Onlar, bu fedakârlıkları karşılığında büyük mükâfatlara nail olacaklardır.

Allah’ın (cc) rızasını ve ahirette gerçek kurtuluşu ancak bu dünyadayken yapacağımız fedakârlıklarla elde edebiliriz.

Emvâl: Mallar.
Enfüs: Canlar.
Hayrât: Hayırlar, iyi ve güzel olan şeyler.
Müflihûn: Kurtuluşa erenler.

Editör: Mehmet Çalışkan