Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Büyük Arş’ın Rabbidir. (Neml, 27/26)

Hüdhüd, Hz. Süleyman’dan (as) izin almadan uzak bir diyara gitmiş, döndüğünde gördüklerini şöyle anlatmıştı: “Sebe kavmi, tek ilah olan Allah’ı (cc) bırakıp güneşe secde ediyor, şeytan onlara, yaptıklarını güzel göstermiş, onları yoldan çıkarmış (...) Oysa büyük arşın sahibi olan Allah’tan (cc) başka ilah yoktur.” Bunun üzerine Süleyman (as), besmeleyle başlayan bir mektup göndererek Sebe kavmini imana çağırmıştı. Sebe melikesi Belkıs da ileri gelenlerle istişare ederek durumu değerlendirmiş ve Hz. Süleyman’ı (as) denemek için ona hediyeler göndermişti.

İbadet edilmeye layık olan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah Teâla’dır. Allah Teâla (cc), yeri göğü ve bu ikisi arasındakileri kapsayan yüce arşın tek sahibi olduğuna göre yalnız O’na ibadet etmek gerekir.

Arş: Gerçek sınırlarını Allah’ın bildiği ilahî taht ve hükümranlık.

Hüdhüd: Çavuş kuşu, ibibik.