Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecektir. (Hac, 22/69)

Önceki ayet-i kerimelerde Cenâb-ı Hakk’ın (cc) kuvvet ve kudretinin nişaneleri belirtildikten sonra, ehl-i kitabın dinî konularda Hz. Peygamber (sas) ile tartışmaması istenir. Mücadeleye girişecek olurlarsa onlara cevap olarak, "Allah Teâla’nın (cc), yaptıklarından ve söylediklerinden haberdar olduğu" ve "kıyamet gününde tartışıp durdukları konularda hükmünü vereceği" bildirilir. Sayfanın devamında da Allah Teâla’nın (cc) ayetlerini açık olarak bildirdiği, bu ayetlerin okunmasından dolayı kâfirlerin hoşnutsuz olduğu ve onlara ceza olarak cehennem hazırlandığı zikredilir.

Ehl-i kitapla, özellikle dinî konularda, faydası olmayacak tartışmalara girmek doğru değildir. Ahiret aynı zamanda hak ve hakikatin tam olarak ortaya çıkacağı gündür.

İhtilâf: Görüş ayrılığı; taraflardan her birinin aynı konuda diğerine aykırı bir görüşü savunması.