Mûsâ’nın anasına; onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver, hiç korkup kaygılanma, çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız, diye bildirdik. (Kasas, 28/7)

Mısır kralı Firavun, güç ve iktidarına güvenerek halkı üzerinde büyüklük taslamaya başlamıştı. Öyle ki, zamanla halkına zulmeder hâle gelmişti. Özellikle İsrailoğullarının güçlenerek kendisi için tehlike oluşturacakları korkusuyla onların erkek çocuklarını öldürmeye başlamıştı. Hz. Mûsâ (as) işte böyle bir zamanda dünyaya geldi. Yüce Allah (cc), Hz. Mûsâ (as) için endişe eden annesine, korkmamasını söylemiş, çocuğunu Nil nehrine bırakmasını tavsiye etmiş, onu kurtaracağını ve peygamber yapacağını bildirmiştir.

Allah (cc), peygamberlerin yardımcısıdır. Kendisine inanıp güvenenlere Allah (cc) yardım eder.

Vahiy: Gizlice söylemek, işaret etmek, bildirmek; Allah’ın peygamberlerle iletişim kurması.

Mürselîn: Yüce Allah’ın (cc) peygamber olarak gönderdiği kimseler.