Diyanet İşleri Başkanlığımız 2023 yılı eylem planında müftülüklerce bir dizi projenin uygulamaya konulmasını ve bir kısmının ise uygulanmasına devam edilmesini kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda ailenin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini, aile hayatının huzurlu bir şekilde devamını sağlamak; ailenin her bir üyesini, hem ferdî hem de üstlendikleri toplumsal roller bağlamında desteklemek, Kur'an ve sünnet temelinde aile olma bilincini kazandırmak, ailede hak ve sorumluluklar açısından baba olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla "Baba Okulu" semineri düzenlendi.

Adana Baba Okulu 11

Müftülük Toplantı Salonundaki seminerde İl Müftülüğü ADRB Vaizi Ahmet Göçer tarafından "Çocuğun Gelişiminde Babanın Rolü", İl Müftülüğü Başvaizi Ahmet Arıkan tarafından ise "Kur'an'da Baba Örnekleri" konulu sunumlar yapıldı.