Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, İslami ilimlere hâkim, Doğu kültür ve irfanına vakıf iyi bir hatip ve başarılı bir şairdir. İstanbul’un âlim ve şair müftüsü Güzelyazıcı, medrese ve tekke kültürünü sanat ve edebiyatla birleştirip zenginleştirdiği vaazları ile toplumun tüm kesimlerine hitap etmeyi başarmıştır. Vaazlarında ve eserlerinde Müslümanların âlim yetiştirme sorumluluğunun önemine sıklıkla vurgu yapan Güzelyazıcı’nın “Bir Müslüman için en zor şey irfan öksüzü olmaktır.” sözü meşhurdur. Geniş bir kültür birikimine sahip olan Güzelyazıcı’nın çok yönlü yetişmesinde, son devir Osmanlı ulemasını, edip ve şairlerini yakından tanımasının önemli rolü vardır. Eylül Yaprakları ve Gönül Yolcuları adlı iki şiir kitabı bulunan Güzelyazıcı’nın Hz. Peygamber için yazdığı bir dörtlük şöyledir: “Bir yaratmış zatını âlemde Hallâk’ın senin Örnek olmaz mı cihana yüksek ahlakın senin Sözle tasvirin ne mümkün, anlamaktan acizim Sade bir söz söylerim: Allah müştâkın senin.”

---

Erbaîn’in (Zemherîr) Başlangıcı
Kış Doksanı-En Soğuk Günler

---

Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin. (Tirmizî, Zühd, 54)

Editör: Ammar Esenkal