Başkanlıktan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"​4/B Sözleşmeli Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için ekte belirtilen dilekçe ve ekinde istenilen belgeleri en geç 12.02.2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir."

ATAMAYA İLİŞKİN İSTENEN BELGELER 

1.      Nüfus Cüzdan Sureti,

2.      “Resmi Kurum İçin” Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Durumu, (E-Devlet üzerinden alınabilir)

3.      2022 yılı KPSS (B) grubundan KPSSP93 ve KPSSP94 sonuç belgesinin barkodlu e-devlet çıktısı,

4.      Biyometrik Fotoğraf, (son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet- Erkek adaylar için kravatlı ve ceketli)

5.      Mal Bildirim Formu,

6.       Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir, ancak askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca terhis belgesini eklemesi gerekmektedir.)

7.      KPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma ve mezuniyet belgesinin barkodlu e-devlet çıktısı,

8.      2023 yılı 4/B Sözleşmeli Destek Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonlarına Başvuru Duyurusunun I- (B) Özel Şartlar maddesinde belirtilen sertifika ve belgeler,

9.      Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi veya onaylı sureti,

10.  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,

11.  Hitap Hizmet Dökümü, (E-Devlet üzerinden alınabilir)

12.  SGK Tescil ve Hizmet Dökümü. (E-Devlet üzerinden alınabilir)

Atamaya İlişkin İstenen Belgeler

Dilekçe Örneği

Editör: Ömer Ceylan