İman; aklın ve iradenin doğru istikamette kullanılabilmesi için hayati bir önem taşır. Allah’ı (c.c.) tanımak, mümin için yaratılış amacını öğrenmek demektir. Bu amaç öğrenilmediğinde ya da yanlış öğrenildiğinde insan varoluşsal mihverini kaybedecek, fıtrattan uzaklasacaktır.

Müslüman, kendisinden başlamak suretiyle kâinata ve kâinatın içindeki bütün mahlûkata ibret nazarıyla bakar. Bu nazarın odak noktası, evreni yoktan var eden ve insana büyük bir sorumluluk ihsan eden Yüce Yaradan’ı tanımaktır. İnsanlık tarihi, Rabbini tanımadığı için yoldan çıkan, önce insanı sonra toplumu daha sonra hayatı ifsad eden sapmalarla doludur. Âlemlerin Rabbi Allah (c.c.), vahiy aracılığıyla kullarını uyarmıs, onlara kendini, varlığını hatırlatmış ve tanıtmıştır.

O’nu tanımak üzere atacağımız her adım, göstereceğimiz her gayret hayatın anlamını kavramak noktasında düşünce dünyamıza kritik katkılar sağlayacaktır. Bizler Rabbimizi tanıdığımız ölçüde yaratılış amacımızı kavrar, dünyada yalnız olmadığımızı anlarız. Cenab-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’de kendi zatı ve sıfatları hakkında bilgiler vermekte, kullarının O’nu bu sıfatlar aracılığıyla tanımasını istemektedir. Ayrıca esma-i hüsna diye bilinen yüce isimlerin her birinde O’nu tanımamızı sağlayacak mühim isaretler vardır.

Günümüzde zaman zaman karşımıza çıkan Deizm, Ateizm, Nihilizm, Transhümanizm gibi bütün savrulusların, kulun Yaradan’ı tanımamasından ya da yanlış tanımasından kaynaklandığını, bu durumun ise ilk düğmeyi yanlış iliklemekle eş değer bir hata anlamına geldiğini unutmamak gerekir. O ilk düğmenin doğru iliklenmesi, sahih bir yaratıcı inancına sahip olmaktır.

Diyanet Dergisi olarak 2023 yılının ilk sayısında, “Âlemlerin Rabbi Allah (c.c.)” dosya konusunu sayfalarımıza tasıdık. Dosyamıza Prof. Dr. Halis Aydemir, “Âlemleri Yaratan ve Yasatan Allah”; Prof. Dr. Aydın Topaloğlu, “Tanrı Düşüncemiz: Gerçeklikle Söylenceyi Birbirinden Ayırmak”;  Hatice Kahyaoğlu, “Allah Teâlâ’yı Isimleriyle Tanımak”; Doç. Dr. Mehmet Nur Akdoğan, “Evrendeki Düzen, Yüce Bir Yaratıcı’ya İşaret Ediyor” baslıklı yazılarıyla katkıda bulundu.

Söyleşi konugumuz ise Prof. Dr. Sadrettin Gümüs Hocamız.

Mübarek üç aylarınızı ve Regaip kandilinizi tebrik ediyor, bir sonraki sayıda görüşmek üzere iyi okumalar diliyorum.

Doç. Dr. Fatih KURT

DergilereAboneOlmakİçinTıklayınız