İslam dini Allah’a ve Resulü’ne imanı hayatın merkezine oturtur. Nitekim vahyin ilk muhatabı olan sahabe efendilerimiz de Allah’a ve Resulü’ne inanarak hem kendi hayatlarını hem de tarihin akışını değiştirmişlerdir. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesinde tebellür eden ahlak, İslam medeniyetinin nüvesini teşkil etmiş, tarih boyunca farklı coğrafyalarda muhteşem toplumların, huzur adalarının ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Ümmeti olmakla her daim iftihar ettiğimiz Resul-i Ekrem Efendimiz, bize kıyamete kadar geçerliliğini taşıyacak Kur’an-ı Kerim’i getirdi, Rabbimize karşı ahdimizi hatırlattı, insanlara ve tabiata karşı sorumluluklarımızı öğretti. Özetle bizleri evvela iman etmeye, ardından bu imanın gerekliliklerini yerine getirmeye, bu yolda istikamet üzere yaşamaya ve son nefesimize kadar bu istikameti muhafazaya davet etmiştir. Bu davet sayesinde Müslümanlar dünyaya geliş amaçlarını bilir ve o amaç doğrultusunda yaşamaya gayret ederler. İman, dünyadaki en büyük nimetlerdendir ve bizler bu nimete en doğru şekilde peygamberlerin rehberliği sayesinde erişiriz.

Hayat kitabımız Kur’an-ı Kerim, iman etmenin, bir dizi sorumluluğu da beraberinde getireceğini hatırlatır; imanın salih amelle takviye edilmesinin gerekliliğini öğütler. Kur’an’da “iman edip salih amel işleyenler” şeklinde ısrarla ifade edilen bu hakikat, Müslüman olmanın bir duygu durumuna hasredilemeyeceğini, istikamet üzere yaşanan bir ömürle anlam kazanacağını gösterir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Mevlid-i Nebi dolayısıyla bir tema belirler ve o ayki etkinlikler, belirlenen tema çerçevesinde gerçekleşir. Başkanlığımızın bu yılki teması “Hz. Peygamber, İman ve İstikamet”. Diyanet Dergisi olarak biz de bu konuyu sayfalarımıza taşıdık. Hazırladığımız dosyaya Prof. Dr. Mustafa Ağırman, “Hz. Peygamber ve İstikamet”; Prof. Dr. Ali Akpınar, “Kıvamında Bir Kulluk İçin İstikamet”; Doç. Dr. Fatıma Zeynep Belen, “İman ve İstikamet Bilincine Manevi Psikolojik Yaklaşım” başlıklı yazılarıyla katkıda bulundular. Söyleşi konuğumuz ise Prof. Dr. Yakup Civelek.

Bereketli okumalar diliyorum.

Cafer Tayyar DOYMAZ

DergilereAboneOlmakİçinTıklayınız