İnsanoğlu fânidir. Ebedî olan sadece Allah’tır. Ne var ki insanoğlundaki sonsuzluk özlemi, kökleri bir yandan Kur’an’daki cennetten sürülme kıssasına kadar uzanan öte yandan Gılgamış Destanı gibi elimizdeki en eski beşerî metinlerde görülen bir hakikattir. Aslında pek de yeni olmayan bir arzunun, modern bilim ve dijital imkânlarla bir araya gelmesi sonucu transhümanizmle karşımıza çıktığını görüyoruz. Transhümanizm; insanın geliştirilmesi ve birtakım robotik müdahalelerle “insan-ötesi” diye adlandırılan bir forma taşınması amacına bağlı bir düşüncedir.

Yaşanan gelişmelere bigâne kalmak ya da onları görmezden gelmek, sorunların çözümüne katkı sağlamaz, aksine sorunların büyüdükten sonra baş edilmesi imkânsız hâle gelmesine sebebiyet verebilir. Bu sebeple transhümanizm gibi temelde Allah (c.c.) inancı, dinî, itikadi, ahlaki alanla ilgili iddialar barındıran bir akıma karşı Müslümanların şimdiden bir duruş inşa etmesi gerekmektedir. Her şeyden önce transhümanizmi entelektüel bir paradoks olarak bugün gündemimize getiren alt başlıkları doğru anlamamız, önerilerini ve sakıncalarını sağlıklı ve sahih bilgiler ışığında değerlendirmemiz icap ediyor. Çünkü transhümanizm; yapay zekâ, nanoteknoloji, biyoteknoloji, iletişim teknolojileri, sanal gerçeklik, bilişsel bilim ve nesnelerin interneti gibi muhtelif konularla doğrudan ilgisinin yanı sıra teolojik ön kabuller ve tezler barındıran fikirler içermektedir.

Transhümanizmin amaç ve hedefleri, dayanakları, dinle ilgili iddia ve meydan okumalarını ihtiva eden bir dosyayla huzurlarınızdayız. “Transhümanizm ve Din” başlıklı dosyamıza Doç. Dr. Seyithan Can, “Transhümanizm Nedir?”; Prof. Dr. Ülfet Görgülü, “Transhümanizmin İyi Yaşam İdeali ve İnsanı Geliştirme Hayali”; Prof. Dr. Metin Özdemir, “Çağdaş Bir İnanç Problemi Olarak Transhümanizm”; Prof. Dr. Bilal Sambur, “Transhümanizm: İnsanın Tanrıcılık Oyunu!”; Dr. Muhammet Yeşilyurt, “Transhümanizm ve Din İlişkisi” başlıklı yazılarla katkıda bulundular. Bu ayki söyleşi konuğumuz Prof. Dr. Rıfat Atay Hocamız. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere.

İyi okumalar…

Doç. Dr. Fatih KURT

DergilereAboneOlmakİçinTıklayınız