İnsan, sosyal bir varlık olduğu için yaşamını başka insanlarla paylaşmak durumundadır. Hayatı başka insanlarla paylaştığımız sürece söz ve davranışlarımızı düzenlemek, muhatap olduğumuz insanların duygu ve düşüncelerini gözeterek hareket etmek durumundayız. Her bir Müslüman evinde, işinde, okulunda, sosyal hayatın bütün alanlarında bir rol model gibi davranmalı; nezaketi, özeni, anlayışı elden bırakmamalıdır. Çünkü o, inandığı dinin, temsil ettiği değerlerin temsilcisi olduğunu unutmamalıdır. Müslümanların çağlar boyunca önlerinde altın bir levha gibi duran örnek Allah Resulü’dür. Peygamber Efendimiz, Kur’an’ın tabiriyle “üsve-i hasene” yani en
güzel örnektir. (Ahzab, 33/21.) Cenab-ı Allah, Resulü’nün “yüce bir ahlak üzere olduğu”nu ifade etmektedir. (Kalem, 68/4.) Onun, eşine, arkadaşlarına, çocuklarına ve hatta düşmanlarına davranırken bile sergilediği davranışlar bir bütün olarak İslam ahlakının, İslam nezaketinin en temel kaynağıdır.

Modern dünyada iletişimin, insanlar arası etkileşimin yaygınlaştığı bir süreci yaşıyoruz. Sözlerimiz ve davranışlarımız daha çok insana ulaşmakta, tesir etmekte, onlarla etkileşime girmektedir. Bu dönem bizim sorumluluklarımızı daha da artırmaktadır. Müslümanlar olarak içtenliği ve inceliği aynı anda yaşatmak; yapay, ikircikli, içten pazarlıklı davranışlardan uzak durmak; her adımımızı dikkatle atmak, insanları kırmaktan kaçınmak, her şartta nezaketi elden bırakmamak durumundayız. Sadece huzur zamanlarında değil, kriz anlarında da İslam ahlakını, o ahlaka muvafık davranışlar sergilemeyi kendimize ilke edinmeliyiz.

Diyanet Dergisi olarak bu ay “Müslüman Nezaketi” başlıklı bir dosyayla huzurlarınızdayız. Bu ayki sayımızda Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal, “Başkasına Karşı İhtimam, Hürmet ve Sorumluluk”; Dr. Salih Şengezer, “Bir Zarafet Abidesi Allah Elçisi”; Doç. Dr. Betül Gürer, “Edeple
Gelen Lütufla Gider” başlıklı yazılarla dosyamıza katkıda bulundu.

Söyleşi konuğumuz ise Prof. Dr. Fatma Asiye Şenat Hocamız.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere. Bereketli okumalar dilerim.

Cafer Tayyar DOYMAZ

DergilereAboneOlmakİçinTıklayınız