banner331

banner319

26.09.2021, 13:01

Yeni İbn-i Sinalar Yetiştirmek İmkansız mı?

Yeni eğitim sezonunun başladığı bu günlerde gönülden hislerle çocuklarımızın, gençlerimizin güzel, salgından uzak, sağlıklı bir eğitim sezonu geçirmelerini Yüce Allahtan niyaz ediyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz hayatlarının henüz başlarında katıldıkları eğitimlerle elde edecekleri kazanımları vasıtasıyla kendilerini keşfedecekler, geliştirecekler, yetenek, kapasite, potansiyellerinin farkına varacaklardır. Çocuklar ve gençler bu süreçte edindikleri bilgi ve becerilerine yaşadıkça yapacakları eklemeler ile inşallah kendilerine ve çevrelerine ömür boyu nice faydalar sağlayacaklardır.

Yüce Allah her insanı muhteşem yaratmıştır. Her insan iyi bir rehber ve iyi bir ortam sağlandığında üst düzey bilgi ve beceriler edinme potansiyeline sahip olarak yaratılmıştır. Özellikle de günümüzde eğitim imkân ve araçlarının yaygınlaşmasıyla çok daha kolay ulaşılabilir hale gelmesi sebebiyle gençlerimizin ellerinde çok büyük fırsatlar bulunmaktadır. Nimet-külfet dengesi itibariyle gençlerimizin önlerinde çok fırsatlar olduğu gibi çok büyük çeldiriciler, zamanı zayi etme tuzakları, yoğunlaşma ve odaklanma zayıflıkları gibi işlerini zorlaştıracak şeyler de çok fazla artmıştır.

Yaşadığımız hayat; insanı yetişmesi, öğrenmesi, gelişmesi ve olgunlaşması için çok farklı durumlarla karşı karşıya bırakır. Yaşam içerisinde ortaya çıkan her şeyin insan için bir sebebi, bir gayesi, bir sonucu vardır. İnsanlar günlük hayatlarında birikimleriyle davranışlar sergiler, birtakım işler yaparak tecrübe kazanır; bazen de hatalı davranışlar sergileyerek bilinçlenir, farkındalığı gelişir, doğru ve yanlışlar hakkında acı-tatlı duygular yaşayarak yeni şeyler öğrenir, edindiği tecrübeler ile olgunluk kazanır.

Hepimizin arzusu başlayan eğitim sezonu vesilesiyle günümüzde de, tarihimizde var olan, kendileriyle övünç duyduğumuz İmam Gazali, İbn-i Sina, İbn-i Haldun, el-Harezmi, Ömer Hayyam gibi dönemine ve sonraki çağlara imza atacak nesiller yetişmesidir. Tarihimizden günümüze ışık saçan önemli isimlerin ellerindeki imkânlar açısından baktığımızda günümüzdeki gençlerin ellerinde çok daha fazla muhteşem imkânlar bulunmaktadır. O zaman günümüzde imkânlar çok daha fazla olmasına rağmen neden çağımıza ve çağlara ışık olacak nesiller yetiştirmekte zorlandığımız noktasında çok derin düşünce ve araştırmalara dalmamız gerekmektedir.

Eğitim hayatı içinde olanların eğitim dönemlerinin verimli geçmesi, kazanımlarının çok olması için motivasyon ve yoğunlaşma çok önemlidir. Motivasyonu, yoğunlaşmayı etkileyen, eğitim anlarında eğitimci ve eğitim alan zihinlerde var olması faydalı olacak bazı önemli farkındalıkları bu yazımızda sizlerle paylaşmak istiyorum:

 • Eğitim hayatının verimi açısından inanç hassasiyeti, öncelikle insan olarak yaratılmış olmanın bilinciyle Yüce Yaratıcının farkında olmak, Yüce Allah’ı bilmek layıkıyla tanımaya-anlamaya çalışmak çok önemlidir. Yaratılan nimet ve imkânların farkında olup şükretmek, minnet duygusu içinde olmak her insan için sahip olduklarının kıymetini bilmek açısından çok önemlidir. Bu farkındalık insandaki Yüce Allah’ın yarattığı muhteşem potansiyelin daha kolay ortaya çıkması için faydalı olacak, yaratılmış kâinat ve içindeki hikmet ve güzellikleri anlamayı kolaylaştıracaktır.
   
 • Eğitim hayatı içerisinde niyet, zihindeki amaç-gaye, oluşturulacak planlar eğitim hayatının verimi açısından tahmin edilenin çok ötesinde bir etkiye sahiptir. Beyin, ne kadar uzun vadeli net hedeflere sahip olursa o kadar çok verimli çalışır. Öğrenci ulvî amaç ve gayelere güçlü bir şekilde sahip olursa iradesini daha verimli kullanabilecek, zamanı daha iyi yönetecek, düşünce ve duygu olarak eğitimine daha iyi yoğunlaşabilecektir.
   
 • Tarihte ortaya çıkmış Medeniyetler, izler bırakmış büyük insanlar araştırıldıkça, eğitim hayatları incelendikçe ve tanındıkça eğitim hayatı içerisinde olan kişiler öz güven kazanacak, onlardan kendilerine takip edecekleri usuller ve yollar çıkaracaktır. Bu durumda gençler sahip olduğu potansiyelini, enerjisini farkında olarak, zamanı verimli kullanacak, yeteneklerini çok daha kolay ortaya çıkarabilme imkânına sahip olacaklardır.
   
 • Eğitim hayatını sadece dünyevi, maddi amaçlara hasretmeyip Allah rızasını arzu ederek insanlığa faydalı olmaya çalışmak, dünyaya ve topluma yararlı şeyler üretme çabası içerisinde olmak iki dünyada da insana çok şeyler kazandıracaktır. Her insanda öncelik kendisine fayda sağlamak değil herkese fayda vermek olduğunda bu bakış açısı hem çok daha fazla faydalar üretecektir hem de iyiliklerin çoğaldığı bir dünyada kendisi de daha iyi bir yaşam sürebilecektir.
   
 • Önce okumak, öğrenmek, yeterli ve yetkin olmaya çalışmak sonrasında ise başkalarına öğretmek, yazmak düşüncesi yerine; öğrendikçe öğrendiği kadarıyla başkalarına öğretebilmek, yazabilmek, üretebilmek ve paylaşımlar yapmak bilgilerin zihinde demlenmesini, daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Yazı yazmak, o konudaki bilgi ve düşüncelerini paylaşmak, başkalarına öğretmek en iyi anlama ve öğrenme araçlarından birisidir.
   
 • Okumalar yapmak, sadece kendi alanlarında değil farklı alanlardan okumalar, araştırmalar yapmak zihnin algılarını genişleteceği için beynin daha verimli çalışmasını sağlayacak, var olan muhteşem potansiyelin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Tarihimizdeki önemli insanlara baktığımızda çok farklı gibi gözüken alanlarda yetkinlik sahibi olduklarını, dini ilimlerin yanında matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya ve benzeri alanlarda da yeterliliklerinin olduğunu müşahede etmekteyiz.
   
 • Uyumlu ve güler yüzlü olmak, gurur ve kibir hastalığına yakalanmamak ilmin vakarına sahip olmak açısından çok önemlidir. İnsanın kişiliği sahip olduklarının ortaya fayda çıkarmasını etkilediği gibi yeni bilgi ve beceriler öğrenmesini de olumlu-olumsuz etkilemektedir. İyi niyet ve hoşgörü sahibi olmak herkes için önemlidir ama özellikle ilim sahipleri açısından olmazsa olmaz hasletlerden biridir.  
   
 • Aynı veya benzer alanlarda bilgi sahibi olanların, kendisini, özgün yanını ortaya koyabilmesi için kişisel özel çalışmalar yapması özgün ilim sahibi gençlerin yetişmesi ve olgunlaşması açısından çok büyük faydalar sağlayacaktır. Eğitim kurumları herkese benzeri eğitimler verir ancak gösterilen özel çabalar, farklı alanlarda yapılacak sanat çalışmaları başta olmak üzere kazanılan özel beceriler kişileri eşitleri arasında daha özellikli hale getirerek başarılarını kolaylaştırır, yaşamında daha özel, verimli ve kapsamlı çalışmalar yapmasına imkânlar sağlar.
   
 • Eğitim hayatını sadece çocukluk ve gençlik dönemlerine hapsetmeyip hayat boyu üzerine eklemeler yapmaya çalışmak, eğitimde süreklilik ve istikrar, bir alanda üst düzey bilgi sahibi olmaya çalışmak, uzman-yetkin-geniş bakış açısını yakalayabilme açısından çok önemlidir.  Bir alanda her şeyi, her alandan bir şeyleri öğrenmeye çalışmak hayat boyu uygulanacak bir ilke olarak benimsenmelidir. Özellikle teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde ortaya çıkan yenilikleri, güncellemeleri sürekli takip etmek, zihni sürekli yeni şeylerle beslemek, tekrarlara kapılıp öğrenme yeteneğini köreltmemek çok önemlidir.

İnsani değerlerden kültürel değerlere kadar ahlak öncelikli bakış açısıyla hayata bakarak, sürekli iyiliklerin artması, kötülüklerin azalması için gayret etmek, eğitimler vasıtasıyla kazanılan yeterlilik ve güçleri hep doğru kullanmaya çalışmak zihin ve gönüllerde hiç zayıflamadan, çok güçlü bir şekilde niyet-hedef olarak bulunmalıdır. Unutulmamalıdır ki yetkinlikleri çok, güç ve yeterlilikleri fazla olanların zihin körelmesi sebebiyle yapacakları hataların olumsuz etkileri de çok büyük olacak, kendilerinin ve çok fazla sayıda insanın bu durumdan olumsuz etkilenmesine yol açacaktır.

Bu düşüncelerle yeni eğitim yılımızın çocuklarımıza, gençlerimize, eğitimcilerimize hayırlar getirmesini, çağımıza ve gelecek yüzyıllara damga vuracak nesillerin yetişmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Kalınız Sağlıcakla…

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?