banner250

banner246

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM)

Yeryüzünde iyiliğin egemen olma­sı için ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde dini, sosyal ve kültürel alanlarda hayatın her yönünü kuşatan çalışmalar yürüten Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975 tarihinde kuruldu.

TDV 03.09.2018, 21:37
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM)
© Diyanet Haber

Kadın Aile ve Gençlik Merkezi, TDV çatısı altında toplumun her kesimine ulaş­mak, onları İslam’ın ana kaynaklarından hareketle dini bilgiyle, düşünceyle, kül­tür ve sanatla buluşturmak; toplumsal sorunlar karşısında bilgi, söylem ve proje üretmek üzere 1996 yılında kurulmuş olup, 2011 yılında yeniden yapılandırılarak ilgi ve sorumluluk alanlarını genişletti. KAGEM tarafından Toplumsal bilgi seviyesinin geliştirilmesine katkı sunmak üzere genel ve özel gruplara yönelik din, düşünce, kültür, sanat ve edebiyat alanında çeşitli seviyelerde akademik, kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleştiriliyor.

İhtiyaç duyulan alanlarda toplumsal yapının güçlendirilmesine yönelik farkındalık ve bilinç oluşturmak üzere kalıcı ve süreli projeler üretip, ürettiği projeleri gerek kendi bünyesinde gerekse kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile hayata geçirilmesi de KAGEM’in çalışma alanlarından biridir.

Yürütülen çalışmalarda aynı zamanda, toplumun sa­vaş, göç, şiddet gibi sebeplerle çeşitli açılardan dezavantajlı durumda bulunan kesimlerine yönelik projeler, geniş bir gönüllü ağının desteğiyle ha­yata geçiriliyor. Bütün çalışma alanlarında cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi gibi farklı­lıkların dikkate alındığı insan merkezli bir bakış açısıyla hareket ediliyor.

Merkez bünyesinde kuşatıcı bir zeminde üretilen bilginin topluma yayılması amacıyla sistematik ve programlı olarak Kur’an-ı Kerim, Öğle Arası, Kültür-Sanat, Aile, Baba Olmak, İslam Entelektüel Tarihi, İz Bırakan Kadınlar Seminerleri; Gençlik Forumu, Koruyucu Aile Paneli,  Temel İslam İlimleri Programı başta olmak üzere çok sayıda yaygın eğitim ve akademik etkinlik düzenleniyor.

Bir yandan “Babamdan Bana” ve “Ustalara Saygı” panellerine ev sahipliği yapılırken Kocatepe Gençlik Fuarında yerel ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren kırka yakın sivil toplum kuruluşunu bir araya gelmesine ortam hazırlanıyor.

Ciddi bir gönüllü desteği ile dezavantajlı gruplara yönelik Koruyucu Ailelik, Sevgi Evleri ve Maneviyat Köprüsü projelerinin aralıksız devam ediyor. Büyük bir özveri ve heyecanla yapılan bu güzel işlerin özeti, “eğitim-akademi”, “kültür-sanat” ve “sosyal projeler” başlıkları altında yürütülen çalışmaların muhtevası iki aylık süreli yayın olan KAGEM Bülten vesilesi ile okuyucu ile buluşuyor.

KAGEM nezih ve ferah dizaynı ile kitapseverlerin uğrak noktası haline gelen KALEM Kitap-Kahve ortamında aynı zamanda hayata, sanata ve edebiyata dair konu ve konuklar ile KALEM Söyleşileri düzenlenmekte, sanatsal sergiler ve okur-yazar buluşmaları devam ediyor.

Her yıl içindeki enerji ve coşkudan bir şey eksiltemeden hedeflerini gerçekleştirme hususunda azmini çoğaltan KAGEM, vizyoner yapısı ile söz konusu çalışmaları geliştirme ve daha ileriye taşıma gayretini sürdürecektir.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)