Yıldız Mumyakmaz Takip et

Yıldız Mumyakmaz / Son Makaleleri

Yıldız Mumyakmaz / Bütün Yazıları

banner297

banner319

Yıldız Mumyakmaz

Bütün Yazıları

Yıldız Mumyakmaz
Afyonkarahisar Adrb Koordinatörü

İyilik Hakim Oluncaya Kadar

Nerede olursak olalım, konumumuz ne olursa olsun, hangi devirde yaşarsak yaşayalım iyilik yapmak, iyilikleri biriktirmek gerekir. Vakit beklemeden, zaman gözetmeden, şimdi olmaz demeden her anı fırsat bilmelidir insan. Ve yine makam, mevki, mekân...
23 Mayıs 2022

Toplumdan Bireye Doğruluk

Kerim kitabımızda 'Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın...” (Ahzâb Sûresi, 33/70-71.) buyurur Cenab-ı Hak. Gündelik hayatın...
13 Nisan 2022

Bir Kadın Gözüyle

Kadın... '(Veda Haccı yolculuğu esnasında) Ümmü Süleym Hz. Peygamber"in eşleriyle beraberdi. (Enceşe isimli) bir kılavuz onların develerini yönlendiriyordu. (Enceşe söylediği ezgilerle develeri hızlandırınca) Hz. Peygamber ona şöyle...
09 Mart 2022

Her Ortamda Sadakat Yaraşır İnsana

'İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah” der Ziya Paşa Terkib-i Bend'inde. Zor zamanlarda, zorlanmalarda bile insana sadakat yakışır ise eğer, ya şen dönemlerde, sevinçlerde nasıl davranmalı?...
13 Şubat 2022

Bitip Gidenler, Yitip Dönenler

İki yönlü sarkaç gibidir hayat. Aynı yerde durmaz, mekan sabit değil, bir kararda kalmaz, lisan ise kelamdan gafil. Bir ileri bir geri, bir aşağı bir yukarı. Fark etmek zordur, neresi içeri hangisi dışarı. Bir bakarsın uzaklar hemen yanı başında,...
27 Ocak 2022

Ömrün İmarı

İnsanın dünyadaki serüveni doğumla başlar, ölümle sona erer. Güçsüz dünyaya gelen insan, bir müddet sonra güçlenir, sonra gücüne güç katar ve nihayetinde kattığı gücün tükenmesi ve kalanın da gerilemesi ile tekrar ilk yaratılış...
08 Ocak 2022

Hoşgörmek

Her insan farklıdır, his dünyasında ayrı duygu ve düşüncelere sahiptir. Her insan özeldir, yaratılıştan getirdiği karakter ve yetenek ile yüce bir değerdir. Her insan aile içerisinde, oturduğu mahallede, bulunduğu ortamda, gittiği yerde,...
22 Aralık 2021

Asıl Engel

Engelli olmak, bedenin herhangi bir yerindeki noksanlıktan dolayı fiziksel işlevini yerine getirememesi demektir. Görevini yerine getiremeyen o uzuv ya doğuştan yoktur ya da doğduktan sonra kaybedilmiştir. Kimi zaman bir imtihan, bazen bir ihmalkârlık,...
06 Aralık 2021

Değere Dair

Her insan değer görmek ister, değerli olduğunu hissetmek diler. Değer gördüğü ortamlarda huzura, değerli olduğu mekânlarda sürura erer. Her insanın değer algısı, değere yüklediği anlam farklı farklıdır. Ve her insanın değer verdiği...
17 Kasım 2021

Başarı ve Kalite Tesadüf Değildir

Herhangi bir işte başarılı olmak, fayda sağlamak ve o işin kalitesini artırmak ya da tam tersi başarısız olmak, zarara uğramak ve o işin kalitesini düşürmek birçok etkene bağlıdır. Bu etkenlerden bazıları; uğraşılan iş için, "İlgili,...
01 Kasım 2021

Vefa Ne Zaman Başlar?

Aile önemlidir. Nikah bağı ile başlayan birliktelikler Cenab-ı Hakk'ın meveddet ve rahmet tecellisi ile can bağına dönüşüverir. Ve ardından kan bağı ile birbirine kenetlenen,  bacı kardeş, dede nine, hısım akraba oluşuverir....
19 Ekim 2021