Seracettin Yıldız Takip et

Seracettin Yıldız / Son Makaleleri

Seracettin Yıldız / Bütün Yazıları

banner203

banner250

Seracettin Yıldız

Bütün Yazıları

Seracettin Yıldız
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Faiz - 5

Bir önceki yazıda başladığımız faizle ilgili itirazlara ve bunlara verilen cevaplara devam edeceğiz. Bu yazımızda faizin meşrulaştırılmasında kullanılan vadeli satış konusuna değinmeye çalışacağız. 2- Faiz ve Vadeli Satış Faizin...
17 Ekim 2020

Faiz - 4

İktisat bilimindeki faizle ilgili teorilere bakıldığında birbirine taban tabana zıt iki görüşün bulunduğu görülmektedir. Bunlardan birisi faiz ve kârı aynı derecede gayri meşru gören sosyalizm, diğeriyse her ikisini de aynı derecede meşru...
09 Eylül 2020

Faiz-3

İlk iki yazımızda faizin Batı'da ve İslam'daki genel boyutuna değinmiştik. Bu yazıdan itibaren faiz teknik olarak ele alınmaya başlanacaktır. Dolayısıyla önce İslam hukukçularının faizi ele alış biçimi, daha sonra ise günümüzdeki...
11 Ağustos 2020

Faiz-2

Mekke şehri, konumu gereği ticari açıdan büyük bir öneme sahipti ve Mekke'nin önde gelen kabilesi olan Kureyş'in ticari durumu, bir surenin (Kureyş suresi) konusu olacak kadar önemliydi. Zira bölgenin en büyük geçim kaynağı ticaretti....
08 Temmuz 2020

Faiz - 1

Geçmişten günümüze insanlık tarihinin en çok tartışılan konularından biri olan faiz konusu, halen de tartışılmaya devam etmektedir. Bu yazı serisinde öncelikle konunun Batı'daki ve İslam tarihindeki geçmişi, daha sonraysa fıkhi açıdan...
18 Haziran 2020

Sosyal Medya - 2

Bir önceki yazımızda bazı örnekler üzerinden konuya devam edeceğimizi ifade etmiştik. Konuları tek tek olarak değil de belli başlıklar altında paylaşmaya çalışacağım. Böylece daha sonra ortaya çıkacak meseleleri de bu başlıklardan...
21 Mayıs 2020

Sosyal Medya-1

Çocukluk dönemlerimde bazen babamın başka illere gittiğini ancak kendisinden günlerce hatta haftalarca haber almadığımızı hatırlıyorum. Gerçi o günler için bu durum çok sıradan bir hadiseydi. Elbette merak dediğimiz şey o dönem de vardı...
01 Nisan 2020

Bir Yılın Muhasebesi

Kumaş işiyle uğraşan salih bir zatın müşterisi, aldığı ürünün kusurlu olduğunu görünce kızgın bir şekilde dükkâna gelip malı dükkân sahibinin yüzüne fırlatır. Bu arada böyle bir malı sattığı için dükkân sahibine ağzına...
01 Ocak 2020

Aile ve Modern Çağın Problemleri

Sanayi devrimiyle birlikte hızlı bir değişim sürecine giren dünya, ardından gelen teknoloji ve bilgi devrimleriyle insanlığın hayal ettiği birçok şeyleri gerçekleştirmiştir. Ancak bu süreçte elde edilen kazanımlar kadar kaybedilen değerler...
28 Kasım 2019

Aile

Diyanet İşleri Başkanlığımız bu seneki Mevlid-i Nebi haftasının ana konusunu 'Hz. Peygamber ve Aile” olarak belirledi. Böylece hafta boyunca yapılacak vaaz, konferans, panel vb. etkinliklerde bu konu üzerinde yoğun bir şekilde durulacaktır....
05 Kasım 2019