Seracettin Yıldız Takip et

Seracettin Yıldız / Son Makaleleri

Seracettin Yıldız / Bütün Yazıları

banner243

banner239

Seracettin Yıldız

Bütün Yazıları

Seracettin Yıldız
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Faiz - 13

Bu yazımızda faizle ilgili önemli bir noktaya değinmeye çalışacağız: Dârülharp'te faiz. Bu konuyu ele almamızın sebebi, dârülharp'te faiz meselesinin çoğu zaman çarpıtılması ve faizi meşrulaştırmada kullanılan bir yöntem...
01 Nisan 2021

Faiz - 12

Faizle ilgili tartışmalara bakıldığında zaman ve paranın değer kaybının çokça tartışıldığı görülmektedir. Bu yazımızda kısaca bu iki konuya değinilmeye çalışılacaktır. Zaman Faize meşruiyet kazandıranların kullandığı önemli...
03 Mart 2021

Faiz - 11

Faizle ilgili teorik yaklaşımlarda genellikle tek taraflı bir bakış açısı sergilenmektedir. Bu yaklaşım hem faizi meşrulaştıranlar arasında hem de buna karşı çıkanlar arasında yaygındır. Örneğin meşru görenler faizin eskiden fakirden...
09 Şubat 2021

Faiz - 10

Son birkaç yazımızda faizin meşrulaştırılmasına yönelik ileri sürülen bazı iddialara ve bunlara yönelik verilen cevaplara değinmeye çalışmıştık. Bu yazıda ise faizle ilgili bir başka hususa değinmeye çalışacağız. Kendimize ve kâinata...
18 Ocak 2021

Faiz - 9

6. Faiz ile Riba'nın Aynı Olmadığı Bu bölümde ele alacağımız iddia, Batı'da faizin meşrulaştırılmasında atılan ilk adımdır. Yazı serimizin ilkinde kısaca temas ettiğimiz gibi Batı'da da gayrimeşru olarak kabul edilen...
03 Ocak 2021

Faiz - 8

5. Haram Kılınan Faizin Tüketim Faizi Olduğu, Üretim Faizininse Caiz Olduğu Bu yazımızda ele alacağımız görüş sahiplerinin iddiası şu şekildedir; Faizin haram kılınmasındaki temel illet düşük gelirlilerin sömürülmesidir. Bu ise tüketim...
15 Aralık 2020

Faiz - 7

FAİZ-7 Batı'da meydana gelen maddi alandaki gelişme ve ilerlemenin birçok gerekçesi olduğu bir gerçektir. İslam aleminde meydana gelen tartışmalarda bu sebeplerden birinin de bankacılık sistemi olduğu, buna binaen bankaların verdiği faizin...
24 Kasım 2020

Faiz - 6

Faizle ilgili tartışmalarda sıkça dile getirilen ve faizi meşrulaştırma çabalarında başvurulan genel bir gerekçe, dünyanın iktisadi sistemin değiştiği ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığıdır. Bilhassa modern bankacılık sisteminin ortaya...
04 Kasım 2020

Faiz - 5

Bir önceki yazıda başladığımız faizle ilgili itirazlara ve bunlara verilen cevaplara devam edeceğiz. Bu yazımızda faizin meşrulaştırılmasında kullanılan vadeli satış konusuna değinmeye çalışacağız. 2- Faiz ve Vadeli Satış Faizin...
17 Ekim 2020

Faiz - 4

İktisat bilimindeki faizle ilgili teorilere bakıldığında birbirine taban tabana zıt iki görüşün bulunduğu görülmektedir. Bunlardan birisi faiz ve kârı aynı derecede gayri meşru gören sosyalizm, diğeriyse her ikisini de aynı derecede meşru...
09 Eylül 2020

Faiz-3

İlk iki yazımızda faizin Batı'da ve İslam'daki genel boyutuna değinmiştik. Bu yazıdan itibaren faiz teknik olarak ele alınmaya başlanacaktır. Dolayısıyla önce İslam hukukçularının faizi ele alış biçimi, daha sonra ise günümüzdeki...
11 Ağustos 2020