Seracettin Yıldız Takip et

Seracettin Yıldız / Son Makaleleri

Seracettin Yıldız / Bütün Yazıları

banner258

banner250

Seracettin Yıldız

Bütün Yazıları

Seracettin Yıldız
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Yolumuz: İslam

Önceki yazımızda bir yol hikayesine değinmeye çalışmıştık. İşte çıktığımız bu yolun adı 'İslam” olup bu ismi veren de elbette yolun / dinin sahibi olan Allah'tır (c.c.). Konuyla ilgili ayette şöyle buyurulmaktadır: 'Kuşkusuz...
15 Temmuz 2021

Yol

Meşhur ifadeyle başlayacak olursak hepimiz birer yolcuyuz. Yolcu olunca demek ki yürüdüğümüz/yürüyeceğimiz bir yol var. Yolculuğumuz anne karnında başlar ve bu dünyaya ait bölümü bir toprak parçasının içinde biter. Bütün mesele bu...
23 Haziran 2021

Faiz - 14

Faizi detaylı bir şekilde ele almışken ortaklık konusuna girmemek meseleyi eksik bırakacaktı. Zira bir taraftan faizli sistemin alternatifi olacak kadar önemli bir akit türü iken diğer taraftan faizle arasında ince bir çizgi bulunmaktadır. Buna...
16 Mayıs 2021

Faiz - 13

Bu yazımızda faizle ilgili önemli bir noktaya değinmeye çalışacağız: Dârülharp'te faiz. Bu konuyu ele almamızın sebebi, dârülharp'te faiz meselesinin çoğu zaman çarpıtılması ve faizi meşrulaştırmada kullanılan bir yöntem...
01 Nisan 2021

Faiz - 12

Faizle ilgili tartışmalara bakıldığında zaman ve paranın değer kaybının çokça tartışıldığı görülmektedir. Bu yazımızda kısaca bu iki konuya değinilmeye çalışılacaktır. Zaman Faize meşruiyet kazandıranların kullandığı önemli...
03 Mart 2021

Faiz - 11

Faizle ilgili teorik yaklaşımlarda genellikle tek taraflı bir bakış açısı sergilenmektedir. Bu yaklaşım hem faizi meşrulaştıranlar arasında hem de buna karşı çıkanlar arasında yaygındır. Örneğin meşru görenler faizin eskiden fakirden...
09 Şubat 2021

Faiz - 10

Son birkaç yazımızda faizin meşrulaştırılmasına yönelik ileri sürülen bazı iddialara ve bunlara yönelik verilen cevaplara değinmeye çalışmıştık. Bu yazıda ise faizle ilgili bir başka hususa değinmeye çalışacağız. Kendimize ve kâinata...
18 Ocak 2021

Faiz - 9

6. Faiz ile Riba'nın Aynı Olmadığı Bu bölümde ele alacağımız iddia, Batı'da faizin meşrulaştırılmasında atılan ilk adımdır. Yazı serimizin ilkinde kısaca temas ettiğimiz gibi Batı'da da gayrimeşru olarak kabul edilen...
03 Ocak 2021

Faiz - 8

5. Haram Kılınan Faizin Tüketim Faizi Olduğu, Üretim Faizininse Caiz Olduğu Bu yazımızda ele alacağımız görüş sahiplerinin iddiası şu şekildedir; Faizin haram kılınmasındaki temel illet düşük gelirlilerin sömürülmesidir. Bu ise tüketim...
15 Aralık 2020

Faiz - 7

FAİZ-7 Batı'da meydana gelen maddi alandaki gelişme ve ilerlemenin birçok gerekçesi olduğu bir gerçektir. İslam aleminde meydana gelen tartışmalarda bu sebeplerden birinin de bankacılık sistemi olduğu, buna binaen bankaların verdiği faizin...
24 Kasım 2020

Faiz - 6

Faizle ilgili tartışmalarda sıkça dile getirilen ve faizi meşrulaştırma çabalarında başvurulan genel bir gerekçe, dünyanın iktisadi sistemin değiştiği ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığıdır. Bilhassa modern bankacılık sisteminin ortaya...
04 Kasım 2020