Mehmet Ekim / Son Makaleleri

Mehmet Ekim / Bütün Yazıları

banner203

banner239

Mehmet Ekim

Bütün Yazıları

Mehmet Ekim
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Rahmet Mevsimine Girerken

Bütün bir dünya salgın kıskacındayken ve türlü sıkıntılarla mücadele ederken yine bir rahmet mevsimine daha adım attık. Efendimiz'in (s.a.v.) 'Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.”...
13 Şubat 2021

Adetullah Gereği Çevrenin Nefs-İ Müdafaası: Salgın

Kâinattaki düzenin temeli tevhittir. Tek olan Allah tarafından yaratılmıştır. Aksi halde bu mükemmel düzeni hiçbir güç tesis edemezdi ve kainata kaos hakim olurdu. (bkz. Enbiya, 22/22). Gazali'nin kâinatın varlığıyla ilgili olarak 'mümkün...
19 Mart 2020

Onun (S.A.V) Hayatından Aile Hayatımıza

Allah'ın emri ile başlayan, en yakınlardan görülen destekle filizlenen, hikmet dolu pınarlar gibi çağlayan ve bütün dünyayı aydınlatan, insanları karanlıklardan çıkarıp nura ulaştıran son risalet halkası, Mevlid-i Nebi ile zuhur...
09 Kasım 2019

Başka Misafirleri Kabul Etmeyen Misafir: Ramazan Ayı

Dünya, varlık âleminde misafirdir. Kendisine ait süre doluncaya kadar varlığını sürdürecektir. İnsan da dünyada misafirdir. Kendisine takdir edilen sürenin sonuna geldiğinde dünyadan ayrılacaktır. Fani bir dünyada sınırlı bir süreye...
25 Nisan 2019

Kalbin Yolculuğu: Umre

Mekke-Medine denilince her mümin dikkat kesilir, ruhu incelir, kalbi hassaslaşır ve hayallere dalar. Bir an kendisini Mekke'de Kâbe'nin dibinde ve Medine'de ravzanın karşısında hayal eder. Ve sonrasında dudaklardan dökülen ilk cümleler...
28 Ocak 2019

İthal “Günlerin” ve “Gündemlerin” Esiri Olmak

İnsanoğlunun içinde yaşadığı çağın, toplumun kabullerinden etkilenmemesi neredeyse imkânsızdır. Zira iletişim ve buna bağlı olarak etkileşim, altın çağını yaşamaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde meşhur olan, başka bir ifadeyle...
30 Aralık 2018

Fani Vasıfların Zedelediği Asgari Uyum Kabiliyeti: İnsan Olma Formasyonu

İnsanın karakterine, ahlaklına ters olmakla birlikte insanoğlu zıtları bir arada taşıma potansiyeli olan bir varlıktır. Zahirde hangi tarafın belirleyici karakter olduğunu tespit etmek zordur. Bir kere yaşanan tikel örnekten öte sonraki süreç...
06 Aralık 2018

Sanal Dünya Gerçek Hesap

İnsanı diğer yaratılan varlıklardan ayıran en temel özelliği nâtık (konuşma kabiliyetine sahip) olmasıdır. Konuşmak; bir düşünceyi, duyguyu, mesajı, meramı, maksadı muhataba iletmek şeklinde tarif edilebilir. İletilen bu şeyin mahiyeti,...
07 Kasım 2018

İmamlık, Camiden Çıkınca Başlar

Kasıtlı olarak uzunca bir süre film, dizi vb. platformlarda insanların gözünde itici, beceriksiz vd. onur kırıcı birtakım sıfatlar taşıyan bir karakter gibi gösterilmeye çalışılmasına 'rağmen” toplum nezdinde en saygı duyulan kesim...
19 Ekim 2018

Eriyen Değerimiz: Hakkaniyet

İnsanlık tarihi aslında bir mücadele tarihidir. Mücadelenin taraflarının ideal ve amaçları aynı olmakla birlikte kullandıkları argümanlar ve bunları kullanış biçimleri değişmektedir. Her çağda taraflar, kendilerini ifade edecek bir bağlam...
09 Ekim 2018