12
Ara 2018
Genç(lik) ve Nihilizm  

Ergenliğin bitip yetişkinliğin başlangıcı olarak kabul edilen gençlik, fiziksel/ruhsal gelişim ve değişime kapı aralayan fırtınalı bir dönemdir. Kendini, yaşanan dünyanın merkezinde görüp çevreyi tanımaya çalışan genç, bu süreçte...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2018
Hayatta ya da Vizyonda Kalmak, İşte Bütün Mesele Bu!

Her devrin kendine özgü bir yaşam biçimi vardır. İçinde bulunduğumuz modern zamanın hâkim anlayışı da tüketerek var olma mücadelesini kararlılıkla sürdürmektir. Peki, niye tüketir insan? Bu sarsıcı sorunun çok varyantlı yanıtları...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2018
İnsanın Güven Arayışı

İnsanoğlunun anne rahmine konuk olmasından, ilahi hakikat olan göklerin kapısının açılmasına kadar geçen süre zarfında en çok ihtiyaç duyduğu histir güven duygusu. Kişinin içkin ve aşkın dünyasını anlamlandıran bu duygunun ilk istasyonu...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2018
Gerçek Dünya vs Sanal Dünya

Gerçek hayatın ruh taşımayan yansıması mesabesindeki sanal mecra, bugün zengin-fakir/genç-yaşlı ayırt etmeksizin herkesin evine ve cebine konuk olmaktadır. Kişinin ilk çocukluk evresinden, hayatının son demine kadar beraberinde getirdiği...

MAKALEYİ OKU
21
Eyl 2018
Yeni Bir Dinî Yönelim Tarzı: Dışgüdümlü Dindarlık

Bir damla sudan yaratıp, son merhaleye kadar her daim yanı başında olduğu kulu ile Rabbi arasındaki çok özel ve nazenin bir bağdır din duygusu. Bu tecrübenin büyüyüp kök salması yahut dalında kuruması, kişinin Allah'la kurduğu bağlantının...

MAKALEYİ OKU