14
Haz 2019
Biz Nereye?

Yaratılmışlar içinde mükemmelliğin zirvesi insanoğlu esasen sınırlı bir varlıktır. Bu sebepledir ki insan, dış dünyayı tam manasıyla kavrayamaz. Kendisine bu noktada yardımcı olabilecek başat unsur bilgidir. İnsanda söz konusu kazanımın...

MAKALEYİ OKU
25
Mayıs 2019
Medyanın Münbit Arazisi: Din

İnsanoğlunun aşkın merkezle irtibatının neticesi din ile birey ve toplumla doğrudan iletişim kurmanın günümüzdeki hâkim mecrası medya arasındaki ilişkide zaman zaman metafizik boyutun fizik âleme indirgenme çabalarından kaynaklanan bazı...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2019
Reklamdaki Ney Sesinin Çağrıştırdıkları

Ramazan ayının geldiğini anlamanın garantili yollarından biri de televizyondaki reklamları takip etmektir. Zira reklamlarda fonda kullanılan müzik, ney sesine dönüşmüşse artık Ramazan gelmiş demektir. Diğer reklamlara göre kalabalık bir...

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2019
Freud Kapitalizm ve İslam

'Bilinçaltı” denince akla ilk gelen isim, hiç şüphesiz Avusturyalı psikolog Sigmund Freud (ö. 1939)'tur. Freud, rüya analizi ve serbest çağrışım tekniğini kullanarak, insanın geçmişteki etkili cinsel ve saldırgan dürtülerini...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2019
İnsandaki Enfüsî ve Âfâkî Boyutlu Gizil Güç: Nefs

Dış gözlemle sınırlı varlık olarak müşahede edilen insan, iç dünyasında engin bir yapıya maliktir. Aslı/vasfı tam manasıyla saptanamayan söz konusu müktesebat, öteden beri nefs ve mahiyeti etrafında deveran eden tartışmaları gündeme...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2019
Bir Huzursuz Sosyal Sendrom: Sisteme Müdahil Olma

Diğer varlıklarla çeşitli yönlerden etkileşim ve iletişim boyutu bulunan insanın bu süreçteki sınırlılıklarını, ahlak özelinde din tayin etmiştir. Bu devamlılıktaki tecavüzler ise dinî literatürde 'kul hakkı” olarak karşımıza...

MAKALEYİ OKU
25
Ara 2018
Modern Zamanda Anlam ve Ünlem

Anlamın iyiden iyiye yozlaştığı kerahet vaktini yaşayan insan gerçekten hüsranda. 'Çokluk hiçliktir” tecrübesinden hareketle, eskiye kıyasla her şeye malik olan yaratılmışların en seçkini, algı körlüğüne yakalanmıştır modern...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2018
Genç(lik) ve Nihilizm  

Ergenliğin bitip yetişkinliğin başlangıcı olarak kabul edilen gençlik, fiziksel/ruhsal gelişim ve değişime kapı aralayan fırtınalı bir dönemdir. Kendini, yaşanan dünyanın merkezinde görüp çevreyi tanımaya çalışan genç, bu süreçte...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2018
Hayatta ya da Vizyonda Kalmak, İşte Bütün Mesele Bu!

Her devrin kendine özgü bir yaşam biçimi vardır. İçinde bulunduğumuz modern zamanın hâkim anlayışı da tüketerek var olma mücadelesini kararlılıkla sürdürmektir. Peki, niye tüketir insan? Bu sarsıcı sorunun çok varyantlı yanıtları...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2018
İnsanın Güven Arayışı

İnsanoğlunun anne rahmine konuk olmasından, ilahi hakikat olan göklerin kapısının açılmasına kadar geçen süre zarfında en çok ihtiyaç duyduğu histir güven duygusu. Kişinin içkin ve aşkın dünyasını anlamlandıran bu duygunun ilk istasyonu...

MAKALEYİ OKU
03
Eki 2018
Gerçek Dünya vs Sanal Dünya

Gerçek hayatın ruh taşımayan yansıması mesabesindeki sanal mecra, bugün zengin-fakir/genç-yaşlı ayırt etmeksizin herkesin evine ve cebine konuk olmaktadır. Kişinin ilk çocukluk evresinden, hayatının son demine kadar beraberinde getirdiği...

MAKALEYİ OKU
21
Eyl 2018
Yeni Bir Dinî Yönelim Tarzı: Dışgüdümlü Dindarlık

Bir damla sudan yaratıp, son merhaleye kadar her daim yanı başında olduğu kulu ile Rabbi arasındaki çok özel ve nazenin bir bağdır din duygusu. Bu tecrübenin büyüyüp kök salması yahut dalında kuruması, kişinin Allah'la kurduğu bağlantının...

MAKALEYİ OKU