Dr. Murat Kalıç / Son Makaleleri

Dr. Murat Kalıç / Bütün Yazıları

banner297

Dr. Murat Kalıç

Bütün Yazıları

Dr. Murat Kalıç
Encemine Din Hizmetleri Müşaviri

Çad: Saklı Bir İslam Diyarı  

Afrika kıtasının tam ortasında yer alan, keşfedilmemiş bir ülke Çad Cumhuriyeti. Hakkında çok şey söylense de gelip görülmeden asla anlaşılamayacak ülkelerden birisi. İnsanı önce çarpan, sonrasında alışmaya zorlayan ve nihayetinde...
02 Mart 2022

Din İstismarının Anatomisi

Din istismarı söz konusu olduğunda hemen akla ilk gelen; 'Din neden istismar edilir?” sorusudur. Öncelikle ifade etmek gerekir ki din, teorik ve pratik düzlemde, her zaman ve zeminde bireysel/toplumsal bir ihtiyaç, istendik huzur ve mutluluk...
05 Eylül 2020

Dinsel Taraftarlığın Dogmatik İzdüşümü

Duyu organlarıyla çevresini algılayan insan, elde ettiği kazanımı tasavvura dönüştürerek objektif bir değere, yani bilgiye ulaşmaktadır. Söz konusu boyutun yaşam süreçlerinde deneyimlenmesiyle de tecrübe meydana gelmektedir. Duygu ise bilgi...
11 Ağustos 2020

İyi Bir Başlangıç

İnsanoğlunun hayat serüvenini, tıpkı hayat dolu bir kalpteki elektrik dalgasının resmini çeken EKG cihazında olduğu gibi inişli çıkışlı bir çizgi tasvir etmektedir. Yaşam dairesinde olmanın ifadesi olan bu gelgitlerde her inişten sonraki...
16 Nisan 2020

Cesaret Ediminin Varlık Haritası

Cesaret, insanoğluna genetik kodlar yoluyla aktarılabilen bir kuvve olmakla birlikte, esasen kişinin tabiatla olgun ilişkisi neticesinde tebarüz eden bir müktesebattır. İnsan, doğanın kucağına doğmasıyla birlikte hayatta ve ayakta kalabilmek...
11 Şubat 2020

Kifayetsiz Muhterisin Susmayan Merakı: Olmak Ya Da Ermek

İnsanlık kendisi için takdir edilen yaşam süreçlerini idrak edip modern zamanla buluştuğunda, yaşanan dünyada birtakım fıtri değişiklikler meydana gelmiştir. Nitekim insanoğlu bu yeni düzende; 'Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi...
05 Ocak 2020

Dünyevileşme Fenomeninin Dindarlık Bağlamındaki Analitik Arka Planı (Vol. 3)

Kendisinden netice beklenen bir eylemin 'vesile” ve 'maksat” merkezli iki kutuplu bir boyutu mutlaka bünyesinde barındırması gerekir. Buna göre, bir ideale ulaşma hususunda müspet sonuç elde etmek isteniyorsa hem vesile hem de maksat...
10 Aralık 2019

Dünyevileşme Fenomeninin Dindarlık Bağlamındaki Analitik Arka Planı (Vol. 2)

Kaynağını aşkından alan dinin bireyde makes bulmasının yeter sebebi zihin boyutudur. Dolayısıyla, metafiziğin fizik âlemde karşılık bulabilmesi için öncelikle duyu organlarıyla algılanması ve zihinde örgütlenip tasavvura dönüşmesi...
24 Kasım 2019

Dünyevileşme Fenomeninin Dindarlık Bağlamındaki Analitik Arka Planı (Vol. 1)

Kulluk gibi değerli bir sorumluluğa dair yüce Yaratıcıya verdiği sözle yeryüzü serüvenine adım atan insanoğlunun ideal ve gerçek menzili ahirettir. Bu ebedi karargâhı anlamlı kılan boyut da hiç şüphesiz dünyadır. Bu bakımdan, dünya...
13 Ekim 2019

Kaybolan Hükümsüz Değer: Ahlak

'İçinde yaşadığımız ahir zamanın bireysel ve toplumsal boyuttaki en büyük problem alanı nedir?” diye sorulduğunda, hiç şüphesiz 'ahlak” cevabı, yüksek sesle ve topluca dile getirilen bedihi bir ifade olacaktır. Zira bugün...
02 Eylül 2019

Anlatılmaz Yaşanır Tecrübe: Hac

Rablerinin emrini yerine getirmek ve rızasına nail olmak için uzun zamandan beri hacca müştak olan Müslümanlar; 'Lebbeyk Allâhümme Lebbeyk” nidalarıyla arzın merkezi, şehirlerin anası Mekke'ye ve bu kutlu beldeyi anlamlı kılan Kâbe'ye...
09 Ağustos 2019