04
Tem 2019
Din İstismarı: Kavramların İstismarı

Kavramlar düşüncenin anlam haritalarıdır. Bu sebeple insanoğlu, dış dünya ile irtibatını kavramlarla izah etmekte, farklı inanç ve düşüncelerle de kavramlar üzerinden yüzleşmektedir. Dolayısıyla bir din, ideoloji ya da iddiayı tanımak...

MAKALEYİ OKU
19
Haz 2019
Bir İslam Düşmanlığı Projesi: İslamofobi

Hz. Âdem'den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.s.) kadar Allah'ın gönderdiği vahyin ortak adı olan İslam; insanın kendisiyle, Rabbiyle, toplumla, çevreyle ve bütün varlık âlemiyle ilişkisini en ideal düzeyde belirleyen...

MAKALEYİ OKU
05
Mayıs 2019
İnfak ve Yardımlaşma

Saygın ve üstün vasıflarla donatılmakla birlikte, aynı zamanda çeşitli zaaflarla yüklü bir varlık olarak dünyaya gelen insanoğlu, yeryüzü serüveninde hayatını idame ettirmek için maddi ve manevi yönden başkasına ihtiyaç duyan bir varlıktır....

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2019
İstişare ve Ortak Akıl

En güzel surette yaratılan insanoğlu, esasen birçok yönden sınırlı bir varlıktır. Bu husus, insanı doğal olarak başka varlıklarla iletişim ve etkileşime sevk etmektedir. İnsanın bütün varlık âlemiyle ilişkisinin şekil ve boyutlarını...

MAKALEYİ OKU
18
Mar 2019
Sonsuz Hayat Ahiret

Yeryüzünün öznesi insanın, onu omuzlarında taşıyan dünyanın, muhteşem sahne kâinatın ve dahi canlı-cansız tüm sistemin, kendisine takdir edilen ömrünün nihayete ermesiyle ilahi kanun bozulacak ve gün kıyamet olacaktır. Sonun başlangıcı...

MAKALEYİ OKU
13
Şub 2019
Manevi İmar ve Rehberlik

En güzel surette yaratılan insan, fizik dünyaya ve fizikötesi âleme yönelik boyutları olan bir varlıktır. Bu açıdan, insanın yaşadığı dünyayı ve nihai hakikat ahireti anlamlandırmadaki en önemli kazanımı, sağlam bir inancı benimsemesidir....

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2019
İslam Bilim Tarihi

İyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı, güzeli-çirkini, faydalıyı-zararlıyı anlayabilme kabiliyetini haiz olarak yaratılan insanın varlık âlemindeki temel özelliği, vahye muhatap ve bilgiye sahip olmasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim, ilk insan...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2018
Tövbe

Yüce dinimiz İslam, saygın ve üstün vasıflarla donatılmakla birlikte, aynı zamanda çeşitli zaaflarla yüklü bir varlık olarak dünyaya gelen insanın, düşünce ve aksiyon planında zaaf ve sapmalara yenilmeden kulluk yolculuğuna devam edebilmesi...

MAKALEYİ OKU
16
Kas 2018
Peygamberimiz ve Gençlik

Gençlik; insanın, kendisini, evreni ve Yaratıcıyı anlamlandırma sürecinde, varlık sahasında benliğini ön plana çıkararak eşya ve hadiseleri yorumlamayı tercih ettiği, bununla birlikte iç dünya-dış dünya dengesinde bazı gel-gitleri yaşadığı...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2018
Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler

Yaşadığımız hayatı ve evreni fizik ve metafizik boyutuyla anlamlandıran yüce dinimiz İslam; inanç, bilgi ve ahlakla bezenmiş huzurlu bir hayatı tesis eden ve insanlığa ebedî kurtuluşu gösteren ilahi bir nizamdır. Temel inanç esasları,...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2018
Dünden Bugüne Kur'an Eğitim ve Öğretimi

Bizleri aşama aşama kemale eriştiren Rabbimizi tanımamızı sağlayan, bizlere varoluş sebebimizi bildirip önce kendimizle sonrasında insan, eşya, tabiat ve kâinatla ilişkimizi düzenleyen, ebedî mutluluk yurdu ahireti müjdeleyerek onun izdüşümü...

MAKALEYİ OKU
06
Ağu 2018
Medeniyet Krizi

İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlayan dinimiz İslam; iman, ibadet ve ahlak merkezli değerleri bireysel ve toplumsal zeminde hayatın her alanına taşımıştır. Bu bütüncül inancın ve en büyük ideal olarak benimsenen güzel ahlakın...

MAKALEYİ OKU