Prof. Dr. Ali Erbaş Takip et

Prof. Dr. Ali Erbaş / Son Makaleleri

Prof. Dr. Ali Erbaş / Bütün Yazıları

banner104

banner144

Prof. Dr. Ali Erbaş

Bütün Yazıları

Prof. Dr. Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı

Sünnet, İslam’ın pratiği ve temel hüküm kaynaklarından biridir

İnsanı en güzel şekilde yaratan, eşref-i mahlûkat kılan ve halife sıfatında en üst ifadesini bulan ulvi bir gaye ile yeryüzüne gönderen Yüce Allah, anlam ve hakikat arayışında onu yalnız bırakmamış, akıl nimetinin yanında insanoğluna...
14 Ocak 2020

Müslüman Şahsiyeti

En güzel şekilde yaratılan ve üstün vasıflarla donatılan insanı varlık âleminde önemli ve anlamlı kılan cevher; insan, eşya, tabiat ve kâinatla ilişkisinde salim fıtratının gereğini yerine getirmesidir. Söz konusu kazanımı elde etmenin...
02 Aralık 2019

Peygamberimiz ve Aile

Yaşadığımız hayatı ve evreni fizik ve metafizik boyutuyla anlamlandıran yüce dinimiz İslam'ın temel hedefi; inanç, bilgi ve ahlakla bezenmiş güvenli, mutlu ve huzurlu bir hayatı tesis etmektir. İnsanoğlu için söz konusu gayeye hizmet...
06 Kasım 2019

Cami ve Hayat

Bir düşüncenin veya fikrin varlık ve hayat bulabilmesi insan, zaman ve mekânın müşterek rol üstlenmesiyle mümkündür. Buna göre, bir müminin hayat serüvenindeki en değerli hazinesi olan vahiy; 'Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi...
30 Eylül 2019

İlim Dini İslam

İyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı, güzeli-çirkini, faydalıyı-zararlıyı anlayabilme kabiliyetini haiz olarak yaratılan insanoğlunun varlık âlemindeki temel özelliği, vahye muhatap ve bilgiye sahip olmasıdır. Nitekim anlam dünyamızı aydınlatan...
13 Eylül 2019

Helal Hayat

Yüce dinimiz İslam, saygın ve üstün vasıflarla donatılmakla birlikte, aynı zamanda birtakım noksanlıklarla yüklü bir varlık olarak dünyaya gelen insanın zaaf ve sapmalara yenilmeden kulluk yolculuğuna devam edebilmesi için her daim yolunu...
09 Ağustos 2019

Din İstismarı: Kavramların İstismarı

Kavramlar düşüncenin anlam haritalarıdır. Bu sebeple insanoğlu, dış dünya ile irtibatını kavramlarla izah etmekte, farklı inanç ve düşüncelerle de kavramlar üzerinden yüzleşmektedir. Dolayısıyla bir din, ideoloji ya da iddiayı tanımak...
04 Temmuz 2019

Bir İslam Düşmanlığı Projesi: İslamofobi

Hz. Âdem'den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.s.) kadar Allah'ın gönderdiği vahyin ortak adı olan İslam; insanın kendisiyle, Rabbiyle, toplumla, çevreyle ve bütün varlık âlemiyle ilişkisini en ideal düzeyde belirleyen...
19 Haziran 2019

İnfak ve Yardımlaşma

Saygın ve üstün vasıflarla donatılmakla birlikte, aynı zamanda çeşitli zaaflarla yüklü bir varlık olarak dünyaya gelen insanoğlu, yeryüzü serüveninde hayatını idame ettirmek için maddi ve manevi yönden başkasına ihtiyaç duyan bir varlıktır....
05 Mayıs 2019

İstişare ve Ortak Akıl

En güzel surette yaratılan insanoğlu, esasen birçok yönden sınırlı bir varlıktır. Bu husus, insanı doğal olarak başka varlıklarla iletişim ve etkileşime sevk etmektedir. İnsanın bütün varlık âlemiyle ilişkisinin şekil ve boyutlarını...
01 Nisan 2019

Sonsuz Hayat Ahiret

Yeryüzünün öznesi insanın, onu omuzlarında taşıyan dünyanın, muhteşem sahne kâinatın ve dahi canlı-cansız tüm sistemin, kendisine takdir edilen ömrünün nihayete ermesiyle ilahi kanun bozulacak ve gün kıyamet olacaktır. Sonun başlangıcı...
18 Mart 2019
banner108
-3°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü