banner203

banner250

09.09.2021, 13:18

Okullar Açılırken

  Okullar Açılırken

Çocuklarımızın Din Eğitimi  

Giriş

İlim mü’minin yitiğidir. İlk emri oku olan kitabın mensupları olarak insanlığa faydalı olan her bilgi bizim ilgi alanımızdadır. Tarihte her ilim dalı ile meşgul olan seleflerimiz ilme olan düşkünlüklerinin mükafatını kurdukları medeniyetler ile tarihe not düşmüşlerdir. Hz. Peygamber(s.a) de ilmin önemi hakkında şöyle buyurmuştur: “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah"a yakarır. Âlimin, âbide (ibadet edene) üstünlüğü, (parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından) ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. ”(Tirmizî, İlim,19.)

Okullar açılıyor. Ülkemizde özellikle ortaokul ve lise dönemi gençlerimizin geleceğini belirlemesi açısından önemlidir. Her bir gencimiz kabiliyet ve mizacına uygun bir okulu okuması ortak arzumuzdur. Genel liseler ve meslek liseleri bir ihtiyaç için açılmıştır. Ama toplumun geleceği ve temel hizmetlerin yürütülmesi için başta idarecilerin ve anne-babaların da çocuklara eğitim konusunda destekleri ve özellikle okul tercihleri sırasındaki rehberlikleri son derece önemlidir.

Salgın sürecinde eğitim konusu en temel problemlerden birisiydi. Bu yıl okulların açılması ile birlikte hem salgını hem de eğitimi yeniden konuşmaya devam edeceğiz. Her branşın toplumda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Tarımdan sanayiye, inşaattan teknolojiye her sahada eğitimli ve kalifiyeli insana ihtiyacımız var. Toplum olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak ve üretmek için her alanda kendimizi geliştirmek durumundayız. Bunların yanında şüphesiz ki toplumu din konusunda aydınlatacak ve rehberlik edecek insanlarımızı yetiştirecek okullara da ihtiyaç vardır. Günümüz şartlarında bu ihtiyacı karşılayan okullar imam hatip ortaokul ve imam hatip liseleridir. Aynı zamanda, başkanlığımızın yürüttüğü Kur’an kursu hizmetleri ve okullardaki seçmeli Kur’an-ı Kerim ve siyer dersleri de bu konuda önemli bir imkandır. Üniversite düzeyinde de ilahiyat fakülteleri veya İslami İlimler fakülteleridir. Üniversite tercih dönemini geride bıraktığımız için ilahiyat fakülteleri haricinde üç konu bizi beklemektedir.

Kur’an Kursları

Başkanlığımızın yüz akı hizmetlerinden birisi olan Kur’an kursları 4-6 yaş grubundan yetişkinlere, hafızlık eğitiminde ihtiyaç odaklı programlar ile zaman mefhumu tanımaksızın toplumun her kesimine veya ihtiyaç hisseden her vatandaşa bu eğitimi taşıma gayretindedir. Şunu da ifade edelim ki, insan ile yürütülen her çalışmada aksamalar olabilir. Ama Başkanlığımızın yürüttüğü Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenme esaslı Kur’an kursu çalışmalarında diğer kazanımlarla beraber şu üç husus vardır ki son derece kıymetlidir: 1-şeffaflık, 2-hesap verilebilirlik 3-herkese açık olmak. Özellikle yetişkin bayanlara yönelik kurslarımız, sadece elif cüzünü öğretmekle kalmıyor aynı zamanda kadınların sosyalleşmesine katkı sağlıyor. Aynı mahallede oturdukları halde tanışmadıkları veya yeterince görüşemedikleri komşularıyla bu vesile ile buluşuyorlar. Dini bilgi ve malumatlarını kulaktan duyma değil, ehliyetli kişilerden kitabi olarak öğrenmeye çalışıyorlar. Ayrıca çözemedikleri aile problemlerine kendilerine rehberlik eden hocaları ile birlikte çözüm arıyorlar.

Hafızlık eğitimi veren Kur’an kursularımızda ise gelecekte minber ve mihraplarda nöbeti devralacak öğrencilerimiz yetişiyor. Hem geleneğin ve mirasın devamı, hem de din hizmetindeki kalite açısından hafızlık belirleyici bir değerdir. Son yıllarda Başkanlığımızın lafzın hamili mananın amili başlığı ile almış olduğu tedbirler sayesinde öğrencilerimiz sadece hafızlık değil, aynı zaman da kutsal kitabımızın mana ve mefhumu hakkında da bilgi sahibi olarak mezun olmaktadırlar.

İmam Hatip Ortaokul ve Liseleri

Her okul bizim için özel ve önemlidir. 28 Şubat sürecinde imam hatip liseleri ile alakalı ön almaya çalışanlar bilerek veya bilmeyerek meslek liselerine de büyük bir darbe indirdi. Ara eleman diye ifade edilen ama benim kanaatime göre ana eleman olan ve toplumun yükünü çeken teknik meslek liseleri ve diğer tüm okullar bizim için önemlidir. Her konuda olduğu gibi din eğitimi ve din hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından orta ve lise seviyesinde okullara ihtiyacımız var. Bugün itibariyle ürettiğimiz çözüm imam hatip ortaokul ve liseleridir. İmam hatip liseleri gündeme geldiğinde sadece cami görevlisi yetiştirmesi akla geliyor. Özellikle kız öğrencilerin bu okullara alınmasına karşı çıkanların temel görüşlerinden birisi de budur. İmam hatip okulları veya liselerinin tarihçesine baktığımız zaman cenaze yıkayacak insanlar kalmadı sözünü duyarız. Yani bu okullar tarihçesinde açılış gerekçelerinden belki en önemlisi cenazeleri yıkamaktır. Ama çok şükür bu okullardan mezun olanlar sadece cenazeleri yıkamadı. Aynı zamanda toplumun gönlünü de yıkadı, aydınlattı. Konu ile alakalı bu sahanın uzmanlarından Mustafa Öcal hocamızın çalışmalarından “Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Liseleri “ adlı makaleye bakılabilir. (Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi)

Bu okul mezunları arzu ederlerse Başkanlığımızda imam hatip olarak görev alırlar. Tercihleri üniversite ise çalışarak bunu da gerçekleştirebilirler. Ama ailelerin önemli bir kısmı da çocuklarının sağlıklı bir din bilgisine sahip olmaları için bu okulları tercih ediyorlar. Müslüman bir bireyin bilmesi gereken asgari bilgiler öğretilmektedir. Bu eğitimin devletin gözetiminde yapılması ise ayrı bir önem arz etmektedir. Bu okullarımızda okuyan öğrencilerimiz arzu ederlerse üniversite imkanını değerlendirmektedir. Yaşanan tecrübe de bunu göstermektedir.

Seçmeli Dersler : Kur’an-ı Kerim , Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler.

Okullarda çocukların veya velilerin tercihi ile okutulan seçmeli dersler var. Her branş kendi içinde değerli ve kıymetlidir. Ama bir de toplum olarak hepimizin ortak değerleri var. Kur’an-ı kerim ve hz. Peygamberin hayatının anlatıldığı siyer dersi bunların başında gelir. Çok şükür her okulda velinin talebi ve isteği doğrultusunda her sınıftan öğrencinin seçmeli olarak kur’an-ı kerim, Hz.Peygamberin hayatı (siyer) ve temel dini bilgiler derslerini seçme imkânı vardır. Toplumda isteyen her velinin çocuğunu, okuduğu okuldan ayırmadan kur’an-ı kerim öğrenebilmesi ve siyer derslerini seçmeli olarak okuyabilmesi çok önemli bir açılım ve kazanımdır. Bu derslerin hem seçmeli olması hem de okulunda ayrılmadan bu imkanın sağlanması çok önemlidir.

Bize düşen

Eğitimde tercih önemlidir. Ama kendi çocuklarımızı veya sorumluluğumuzda olan çocukların tercihleri konusunda katkı sağlamak bizim görevimizdir. 4-6 yaş döneminde olan çocuklarımız ve torunlarımız için en yakındaki kursumuza müracaat edelim. Çocuklarımızın bu yaşlarda alacakları temel eğitim gelecekleri açısından hayati öneme sahiptir. İnternet ve iletişim imkânlarının artması sebebiyle çocuklarımız birçok konuda olumsuz propagandaya muhatap oluyor. Temel dini kavramların ve davranışların belli yaşlarda öğretilmesi ile karşılaşacakları birçok olumsuzluklardan inşallah korunacaklardır.

Bir anne-babanın çocuklarını olumsuzluklardan koruması için tedbir alması imanın getirdiği bir sorumluluktur. Kendisi bu konuda yeterli değil ise işte o zaman Kur’an kursları İmam hatip okulları veya liseleri önemli bir ihtiyacı gidermektedir. Çocuklarımızın temel dini bilgiler haricinde temel İslam ilimlerine giriş konusunda lise seviyesinde bilgi alabilecekleri okullar imam hatip liseleridir. Bu okullarda diğer liselerde okutulan derslere ilave olarak tefsir, hadis ve kelam gibi mesleki dersler de okutulmaktadır. Elbette bu okullardan mezun olan gençlerimizden önemli bir kısmı Başkanlığımız kadrolarına katılmaktadır. Bu okulların en güzel kazanım ve katkısı ise din eğitiminin genel eğitim içinde yer almasıdır. Bu sayede çocuklarımız hayatın içinde toplumla barışık bir şekilde eğitim hayatlarını sürdürmektedirler.

Bize düşen çocuklarımızın yaş gruplarına göre eğitimlerini ve din eğitimlerini almalarıdır. Ve yine kabiliyetli çocuklarımızı da hafız adayı olmaları için teşvik etmeliyiz. Dinimizi insanlara anlatacak ve ibadetlerine rehberlik edecek nesilleri yetiştirmek durumundayız.

Diğer yandan eğitimdeki branş ve meslek tercihi ne olursa olsun bize ait olan temel kavram ve değerleri gençlerimizin zamanında öğrenmesini temin etmek bize düşen görevdir. Seçmeli derslerde de toplumda her bir gencin sağlıklı din bilgisi elde etmesine katkı sağlaması açısından yerinde ve zamanında bilgilendirme son derece kıymetlidir. Rabbim cümlemizin evladını dünya ahiret göz aydınlığı olan evlatlardan eylesin.

Yorumlar (3)
Ömer Demir 3 gün önce
AMİM HOCAM. EYVALLAH. Uzakda da olsak, yazılarınızdan istifaden ediyoruz, elhamdülillah.
Mehmet Bingöl 6 gün önce
Sizin gibi ilim erbabının kalemine kuvvet gönlünüze sağlık
ömer faruk çakır 1 hafta önce
Zarurati Diniyye ve neslin muhafazası..Eğitim olmazsa olmazımız olmalı..kalem tutan ellerinize sağlık,hayırlı Cuma'lar Hocam..