banner203

banner250

Osmaniye İl Müftülüğü Geçici Kur'an Kursu Öğretici Alım İlanı

Osmaniye Müftülüğü Geçici Kur'an Kursu Öğretici Alım İlanı

Münhal 31.08.2018, 18:12
Osmaniye İl Müftülüğü Geçici Kur'an Kursu Öğretici Alım İlanı

Osmaniye İl Müftülüğü'nedn Yapılan Duyuruda;

İlimiz genelinde 2018-2019 Eğitîm- Öğretim_döncminde kadrolu öğreticilerle ihtiyacın karşılanamadığı Kur'an Kursları ile açılacak (D) grubu Kur'an Kurslarında İl ve ilçeler bazında ihtiyaca göre İlimiz Müftülüğünce yapılacak mülakat sınavı neticesinde “Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi” alımı yapılacaktır.

A, SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (b) bendinde
belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3. İmam-Hatip Lisesi Mezunu veya üstü Dini Öğrenim düzeyine sahip olmak.

4. Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak, 2016 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve üzeri puan almış olmak.

5. Bayan Olmak.

B.    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Dilekçe (Örneği ektedir.)

2. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokapisi.

3. Öğrenim durumunu gösterir Diploma veya mezuniyet belgesi. (Aslı ile birlikte getirilecektir.)

4. 2016 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.

5. Hafız olduğunu beyan edenler için Hafizlık Belgesi.

6. 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3'üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.

C.    BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR.
1. İstekliler 31.08.2018 — 14.09.2018 tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte görev almak
istedikleri İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir.

2. Belgeleri eksik olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3. Mülakat sınavının yapılacağı yer ile sinav tarihi, başvuruların tamamlarmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından İlimiz Müftülüğünün osmaniye.diyanet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu hususta adaylara ayrıca tebliğat yapılmayacaktır.

4. Belirlenecek olan tarihte sınava katılmayanlar, sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.

5. Sınava g elirken  Kimlik belgelerini yanında  bulundurmayan adaylar kesinlikle  sınava alınmayacaktır.

6. Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 Puan alınması şarttır.

7. Görevlendirmeler Mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup puanların eşit olması halinde sırasıyla, KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, Hafız olana, Eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

8. Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasına müteakip osmaniye.diyanet.gov.tr    intemet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

10. Terör örgütlerinde veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlere görev verilmeyecek ve görev verilmiş ise görevlendirmeleri iptal edilecektir. İlgililere duyurulur. denildi.

Kaynak: Diyanet Haber
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sitemizde en çok hangi haberler ilginizi çekiyor?